Моделиране на сложни повърхнини - CATIA Surface Design HA - 22-01

Моделиране на сложни повърхнини - CATIA Surface Design

:

Минало събитие
Начало на обучението
12.01.2022
Край на обучението
14.01.2022
Продължителност
24 часа
Моделиране на сложни повърхнини - CATIA Surface Design

За курса

В обучението " Моделиране на сложни повърхнини- CATIA Surface Design" ще се запознаете с функциите за създаване на всякакъв тип повърхнини. Също така ще научите, как да проверявате качеството на геометрията и да нанасяте промени.

По време на тридневния ни курс ще се научите как да създавате криви и повърхностти, да ги анализирате и да откривате и премахвате дефекти. Също ще научите как да работите в среда с множество модели с published surfaces.

Моделиране на сложни повърхнини - CATIA Surface Design

Програма

Сертификат

След края на обучението получаваш сертификат, ако имаш необходимите за това присъствия по време на обучението и се справиш с поставените практически задачи.

Сертификатът ще има стойност в света на бизнеса и пред твоя настоящ или бъдещ работодател, тъй като ще свидетелства за знанията и уменията, придобити по време на обучението.

Сертификат

Цена на обучението

Студент

150 лв.

Цена с ДДС

Избери план

Индивидуален потребител

396 лв.

Цена с ДДС

Избери план

Корпоративен клиент

- лв.

Цена с ДДС

Избери план

Студент

150 лв.

Цена с ДДС

Избери план

Индивидуален потребител

400 лв.

Цена с ДДС

Избери план

Корпоративни клиенти

720 лв.

Цена с ДДС

Избери план
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Моделиране на сложни повърхнини - CATIA Surface Design HA - 22-01

Моделиране на сложни повърхнини - CATIA Surface Design

:

Минало събитие