Управление на човешкия фактор

Запиши се

:

Минало събитие
Начало на обучението
15.09.2024
Край на обучението
17.09.2024
Продължителност
9 часа
Управление на човешкия фактор

Предложеният курс има за своя главна цел формирането на базови знания и практически умения по управление и развитие на човешкия фактор(УРЧФ). Особено голямо внимание е отделено на управление на трудовите отношения, оценка и заплащане на труда.

 

За какви хора е подходящо това обучение

  • Специалисти и ръководители-практици - мениджъри и специалисти както в областта на управление на човешките ресурси, така и общото управление  на стопанските, административните и други типове организации;
  • Представители на синдикатите в различни отрасли и области на синдикална дейност;
  • Ръководители и служители в бюрата по труда и администрация на местно и централно равнише, занимаващи се с човешки ресурси;
  • Студенти, докторанти, изследователи и преподаватели в областта на управлението на човешките ресурси, психологията, администрацията и други;
  • Най-широка аудитория, интересуваща се от въпросите на управлението и развитието на организациите.
Запиши се
Управление на човешкия фактор
ТВОИТЕ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Професионална реализация след курса

Мениджъри на различна равнища

Мениджъри на различна равнища – стратегико-тактическо, оперативно и линейно, както и с различна функционална специализация, но най-вече свързани с управление на сътрудниците в организацията;

Специалисти по управление на човешки ресурси

Специалисти по управление на човешки ресурси, но също и такива с други функционални специализации, имащи работа с много сътрудници;

Ръководители и служители в бюрата по труда и администрация на местно и централно равниша

Ръководители и служители в бюрата по труда и администрация на местно и централно равниша;

Синдикални дейци

Синдикални дейци;

Сертификат

След края на обучението получаваш сертификат, ако имаш необходимите за това присъствия по време на обучението и се справиш с поставените практически задачи. Сертификатът ще има стойност в света на бизнеса и пред твоя настоящ или бъдещ работодател, тъй като ще свидетелства за знанията и уменията, придобити по време на обучението.

Сертификат

Често задавани въпроси

Цена на обучението

Цена Онлайн

130 лв. лв.

Цена с ДДС

Избери план

Цена Онлайн

130 лв. лв.

Цена с ДДС

Избери план
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Управление на човешкия фактор

Запиши се

:

Минало събитие