Управление на поддръжката на оборудването

Запиши се

:

Минало събитие
Начало на обучението
15.07.2024
Край на обучението
16.07.2024
Продължителност
16 часа
Управление на поддръжката на оборудването

Предложеният курс има за своя главна цел формирането на ключови знания и практически умения по усъвършенстване на управлението на поддръжката на оборудването/УПО/. Целта е след завършването на курса участниците в него да умеят да формират и внедрят такива модели по УПО като система за производствена или система за тотална поддръжка на оборудването. 

 

За какви хора е подходящо това обучение

  • Специалисти и ръководители-практици - мениджъри и специалисти както в областта на управление на поддръжката на оборудването в различни видове предприятия.
  • Студенти, докторанти, изследователи и преподаватели в областта на управлението на различни видове технически и производствени системи;
  • Най-широка аудитория, интересуваща се от въпросите на управлението на поддръжката на оборудването.
Запиши се
Управление на поддръжката на оборудването

Програма

ТВОИТЕ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Професионална реализация след курса

Мениджъри на различна равнища

Мениджъри на различна равнища, свързани с управление на технико-производствени системи;

Специалисти по поддръжка

Специалисти по поддръжка на различни видове производствено оборудване;

Консултанти по управление

Консултанти по управление на технически системи и по управление на производството

Сертификат

След края на обучението получаваш сертификат, ако имаш необходимите за това присъствия по време на обучението и се справиш с поставените практически задачи. Сертификатът ще има стойност в света на бизнеса и пред твоя настоящ или бъдещ работодател, тъй като ще свидетелства за знанията и уменията, придобити по време на обучението.

Сертификат

Често задавани въпроси

Цена на обучението

Цена Присъствено

360 лв.

Цена с ДДС

Избери план
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Управление на поддръжката на оборудването

Запиши се

:

Минало събитие