Управление на поддръжката на оборудването

Запиши се

:

Минало събитие
Начало на обучението
04.10.2023
Край на обучението
06.10.2023
Продължителност
9 часа
Управление на поддръжката на оборудването

Предложеният курс има за своя главна цел формирането на ключови знания и практически умения по усъвършенстване на управлението на поддръжката на оборудването/УПО/. Целта е след завършването на курса участниците в него да умеят да формират и внедрят такива модели по УПО като система за производствена или система за тотална поддръжка на оборудването. 

 

За какви хора е подходящо това обучение

 • Специалисти и ръководители-практици - мениджъри и специалисти както в областта на управление на поддръжката на оборудването в различни видове предприятия.
 • Студенти, докторанти, изследователи и преподаватели в областта на управлението на различни видове технически и производствени системи;
 • Най-широка аудитория, интересуваща се от въпросите на управлението на поддръжката на оборудването.
Запиши се
Управление на поддръжката на оборудването

Програма

 • 1. Системи за техническо обслужване

  04.10.2023

  Системи за техническо обслужване, ремонт и поддръжка на оборудването – преглед на основните понятия и динамиката на развитие;

 • 2. Функциониране на съвременни системи по УПО

  06.10.2023

  Функциониране на съвременни системи по управление на поддръжката на оборудването/УПО/ – подходи, методи, техники и механизми;

  Процедури и програми по формиране на съвременни системи по УПО – превантивна, производствена и тотална поддръжка на оборудването

ТВОИТЕ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Професионална реализация след курса

Мениджъри на различна равнища

Мениджъри на различна равнища, свързани с управление на технико-производствени системи;

Специалисти по поддръжка

Специалисти по поддръжка на различни видове производствено оборудване;

Консултанти по управление

Консултанти по управление на технически системи и по управление на производството

Сертификат

След края на обучението получаваш сертификат, ако имаш необходимите за това присъствия по време на обучението и се справиш с поставените практически задачи. Сертификатът ще има стойност в света на бизнеса и пред твоя настоящ или бъдещ работодател, тъй като ще свидетелства за знанията и уменията, придобити по време на обучението.

Сертификат

Често задавани въпроси

Цена на обучението

Цена Онлайн

130 лв.

Цена с ДДС

Избери план
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Управление на поддръжката на оборудването

Запиши се

:

Минало събитие