Управление на риска

:

Минало събитие
Начало на обучението
10.04.2023
Край на обучението
11.04.2023
Продължителност

В съвременната епоха управлението на риска (УР) става ключов фактор при  управлението на разнообразни видове системи в най-различни области на функциониране.  УР има отношение както към дългосрочните (стратегическите), така и средносрочните (тактическите) и краткосрочните (оперативно-линейните) аспекти на функциониране на тези системи. Основна цел на дадения семинар е да се представи практически ориентирана обща методология по създаване на системи по УР, както и методически платформи при изграждане на такива системи в наши организации и институции.

 

 

Програма

Сертификат

След края на обучението получаваш сертификат, ако имаш необходимите за това присъствия по време на обучението и се справиш с поставените практически задачи. Сертификатът ще има стойност в света на бизнеса и пред твоя настоящ или бъдещ работодател, тъй като ще свидетелства за знанията и уменията, придобити по време на обучението.

 

Сертификат

Цена на обучението

Индивидуален потребител

 

 

230 лв.

Цена с ДДС

Избери план

Корпоративни клиенти

330 лв.

Цена с ДДС

Избери план
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Управление на риска

:

Минало събитие