Дигитална академия Хайкад стартира нова инициатива "Моето бъдеще като инженер е в България - популяризация на кандидатстуденска кампания 2020

  • Начало
  • Семинари
  • Дигитална академия Хайкад стартира нова инициатива "Моето бъдеще като инженер е в България - популяризация на кандидатстуденска кампания 2020

Минало събитие
Начало на семинара
22.05.2020 13:00
Край на семинара
22.05.2020 14:00
Продължителност
1 Час

Дигитална академия Хайкад стартира нова инициатива "Моето бъдеще като инженер е в България - популяризация на кандидатстуденска кампания 2020"

НАШАТА ЦЕЛ: Предоставяме възможност на всички технически университети да презентират своите специалности в рамките на кратки онлайн презентации. Информацията ще достигне до огромна аудитория от специалисти, а чрез тях и към подрастващото поколение.
КАК: Включете се с един клик в нашите уебинари, за да разберете, какви възможности за модерно инженерно обучение на световно ниво предлагат българските технически университети, без да е нужно да напускате България.
В следващите седмици ще Ви представим възможностите, които предлагат:
- Факултет "Техника и технологии" към Тракийския Университет - 22 Май
- Технически университет, филиал Пловдив - 28 Май 
- Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София - 5 Юни
- Технически университет Габрово - 17 Юни
- Русенски университет "Ангел Кънчев"
- Технически университет София
Първият ни семинар е на 22 май от 13:30 часа. В него ще Ви представим факултет "Техника и технологии" към Тракийския Университет.

За контакти с нас: vladimir.shterev@haycad-infotech.bg

Дигитална академия Хайкад стартира нова инициатива "Моето бъдеще като инженер е в България - популяризация на кандидатстуденска кампания 2020

Минало събитие