3DEXPERIENCE- за проектни ръководители и ръководен персонал

:

Минало събитие
Начало на обучението
17.10.2022
Край на обучението
18.10.2022
Продължителност
8 часа

В обучението ще се засегнат теми свързани с възможностите на 3DEXPERIENCE да обединява и систематизира цялата информация в проекта (бюджет, функционални и производствени изисквания, задачи, срокове, работни графици и др.) и дава възможност за обмяна на идеи, провеждане на анализи за създаваните от Вас технически изделия и съвместно взимане на правилните решения. Платформата е важен помощник на конструкторите, съхранявайки и проследявайки целия жизнен цикъл на изделието чрез имплементираните PLM функционалности.

 

Сертификат

След края на обучението получаваш сертификат, ако имаш необходимите за това присъствия по време на обучението и се справиш с поставените практически задачи.

Сертификатът ще има стойност в света на бизнеса и пред твоя настоящ или бъдещ работодател, тъй като ще свидетелства за знанията и уменията, придобити по време на обучението.

Сертификат
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

3DEXPERIENCE- за проектни ръководители и ръководен персонал

:

Минало събитие