Базова пневматика

Запиши се

:

Минало събитие
Начало на обучението
10.08.2024
Край на обучението
12.08.2024
Продължителност
24 учебни часа

Обучението по "Базова пневматика" предоставя комплексен преглед на основите на пневматичните системи и техните приложения. Участниците ще запознаят със структурата и функционирането на пневматичните устройства, включително с устройствата за подготовка на въздуха и различните изпълнителни механизми. Програмата включва и основните принципи на изграждане на пневматични системи, както и практически упражнения за разработка, свързване и анализ на технически системи с използването на специализирани програми и оборудване. Обучението ще даде необходимите знания и умения за справяне със задачи в областта на автоматизацията и управлението на пневматични процеси в различни индустриални сфери. Със своя фокус върху практическите упражнения, обучението осигурява реални сценарии за приложение и се фокусира върху развитието на необходимите умения за работа в съвременната промишленост.

Запиши се

Програма

 • 1. Приложение на пневмо автоматиката

  05.05.2024

  Приложение на пневмо автоматиката, структура и предаване на сигналите в пневматичните системи.

 • 2. Условни означения и правила

  05.05.2024

  Условни означения и правила за изграждане на принципни пневматични схеми – ISO 1219, изисквания за безопасност на пневматичните системи.

 • 3. Устройство и функциониране на компонентите

  05.05.2024

  Устройство и функциониране на компонентите на пневматичните системи – устройства за подготовка и разпределяне на сгъстения въздух, елементи за въвеждане и логическа обработка на сигналите, пневматични разпределители, датчици, сигнализатори, пневматични изпълнителни механизми и др.

 • 4. Основни принципи при изграждане на пневматични системи

  05.05.2024

  Основни принципи при изграждане на пневматични системи – схема на свързване, план на схемата на свързване, означения на отделните елементи и връзки

 • 5. Типови схеми за управление

  05.05.2024

  Типови схеми за управление на отделен изпълнителен механизъм – директно и индиректно управление на еднодействащ и двойно действащ цилиндър, управление по логически условия, управление на параметрите на движение на пневматичния цилиндър.

 • 6. Практически упражнения

  05.05.2024

  Практически упражнения - разработване и свързване на системи за управление с конкретно практическо приложение, синтез на схеми със специализирана компютърна програма FluidSIM P, свързване на промишлени елементи на учебни стендове, проверка и анализ на действието, отстраняване на грешки.

ТВОИТЕ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Професионална реализация след курса

Техници за пневматични системи и оборудване

Техници за пневматични системи и оборудване, които са отговорни за инсталиране, поддръжка и сервиз на пневматични системи в производствени обекти.

Оператор на пневматични инструменти

Сертификат

След края на обучението получаваш сертификат, ако имаш необходимите за това присъствия по време на обучението и се справиш с поставените практически задачи. Сертификатът ще има стойност в света на бизнеса и пред твоя настоящ или бъдещ работодател, тъй като ще свидетелства за знанията и уменията, придобити по време на обучението.

Сертификат

Често задавани въпроси

Цена на обучението

Цена

990 лв.

Цена с ДДС

Избери план
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Базова пневматика

Запиши се

:

Минало събитие