Анализ и ревизиране на пазарно-продуктов профил

:

Минало събитие
Начало на обучението
01.09.2022
Край на обучението
01.09.2022
Продължителност
8 часа

В обучението ще научите как:

  1. Се анализират производствено-технологичните възможности на фирмата (продуктов потенциал). 
  2. Се анализират потребностите на познатите и непознати пазари (пазарен потенциал). 
  3. Накрая пазарно-продуктовият профил на фирмата се търси в пресечницата на продуктовия и пазарния потенциали. Задачата ще е решима “от първи път”, ако двата потенциала се пресичат широко и това позволява да се сравняват съвпадения на ефективни продукти с благоприятни пазари. 

Сертификат

След края на обучението получаваш сертификат, ако имаш необходимите за това присъствия по време на обучението и се справиш с поставените практически задачи.

Сертификатът ще има стойност в света на бизнеса и пред твоя настоящ или бъдещ работодател, тъй като ще свидетелства за знанията и уменията, придобити по време на обучението.

Сертификат
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Анализ и ревизиране на пазарно-продуктов профил

:

Минало събитие