БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране

  • Начало
  • Обучения
  • БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране

:

Минало събитие
Начало на обучението
20.03.2023
Край на обучението
21.03.2023
Продължителност
16 часа

Обучаемите ще получат информация за изискванията на стандарта с коментари и решаване на примери по тяхното практическо прилагане:

  • ще представим основните изисквания, свързани с компетентността на лабораториите, извършващи изпитвания и/или калибрирания, включително вземането на извадки (проби);
  • ще дадем разяснения как изпитванията, калибриранията и вземането на извадки (проби) могат да се извършват, както по стандартизирани, модифицирани стандартизирани методи, така и по методи, разработени (валидирани) от лаборатории.

 

Програма

Лектори

Цена на обучението

Цената е за един участник в един модул

360 лв.

Цена с ДДС

Запиши се
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране

:

Минало събитие