CATIA 3DEXPERIENCE - работа в проекти за конструктори

:

Минало събитие
Начало на обучението
13.03.2021
Край на обучението
13.03.2021
Продължителност
8 часа

CATIA е водещо решение за виртуално 3D проектиране, което позволява да се симулира целия цикъл за разработка на сложни индустриални продукти, от първоначалната идея, през продуктовия дизайн, до виртуалното сглобяване и проверка на надеждността. В обучението се залага на новостите в работата в средата CATIA 3DEXPERIENCE в сравнение c CATIA V5 и овладяването на концепциите на платформата. Основна тежест в обучението се дава на:

1. Дейностите свързани със създаване на конструктивна документация

2. Управлението на конструктивна документация

3. Работа в екип, съобразно зададени функционални изисквания, срок и бюджет

Сертификат

След края на обучението получаваш сертификат, ако имаш необходимите за това присъствия по време на обучението и се справиш с поставените практически задачи.

Сертификатът ще има стойност в света на бизнеса и пред твоя настоящ или бъдещ работодател, тъй като ще свидетелства за знанията и уменията, придобити по време на обучението.

Сертификат
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

CATIA 3DEXPERIENCE - работа в проекти за конструктори

:

Минало събитие