3DEXPERIENCE- работа в проекти за производствени инженери

:

Минало събитие
Начало на обучението
27.09.2022
Край на обучението
27.09.2022
Продължителност
8 часа

Днес повечето продукти изискват принос от множество дисциплини, включително машинно, електрическо и софтуерно инженерство. Това увеличава сложността на продукта и, следователно, задачата да се създаде точна спецификация и да се поддържа при промяна в процеса на разработване на продукта. Заинтересованите страни в предприятието зависят от точната спецификация за закупуване, производство, продажба и поддръжка на продукти. Обучението предоставя концепция и практически умения да създавате консолидиран и напълно свързан с развойния отдел поглед върху изделието, което произвеждате в единен процес. Резултатът е подобрено сътрудничество, по-малко грешки и промени, по-високо качество на продукта и по-ниски разходи за разработка. Обучението ще Ви даде практически съвети, как да рационализирате управлението ресурсната структура чрез консолидиране отделни артикули и максималната им взаимозаменяемост. В обучението ще се научите да;
- Създавате нови артикули или да променяте техните спецификации
- Анализирате и променяте ресурсната структура на изделието (Bill of Materials) и да я визуализирате в 3D
- Да сравнявате конструктивната ресурсна структура (Engineering Bill of Materials-EBOM) с производствената ресурсна структура (Manufacturing Bill of Materials-MBOM)
- Създавате на заявка за промяна, за да направите промените в артикул или спецификация
- Създавате поръчки за промяна за артикул
- Одобрявате или отказвате промени базирани на работни потоци (Workflows)
- Създваване на алтернативни варианти на артикулите (например за различни клиенти, държави или стандарти)
Предпоставки:
Завършено обучение "Въведение в 3DEXPERIENCE"

Умения, които ще придобиеш

Да работите в меджународни екипи с цел ефективно одобряване и индустриализация на нови изделия

Да работите съвместно с развойни инженери, и продажби с цел откриване на грешки в BOM и търсене на взаимозаменяемост

Да планирате производството чрез точно познаване на BOM и гарантиране на качеството

Да управлявате централизирано управление на вътрешни и вътрешни доставчици на компоненти

Програма

 • 1. 3DEXPERIENCE- работа в проекти за производствени инженери

  10.05.2021

  - Създавате нови артикули или да променяте техните спецификации
  - Анализирате и променяте ресурсната структура на изделието (Bill of Materials) и да я визуализирате в 3D
  - Да сравнявате конструктивната ресурсна структура (Engineering Bill of Materials-EBOM) с производствената ресурсна структура (Manufacturing Bill of Materials-MBOM)
  - Създавате на заявка за промяна, за да направите промените в артикул или спецификация
  - Създавате поръчки за промяна за артикул
  - Одобрявате или отказвате промени базирани на работни потоци (Workflows)
  - Създваване на алтернативни варианти на артикулите (например за различни клиенти, държави или стандарти)

Сертификат

След края на обучението получаваш сертификат, ако имаш необходимите за това присъствия по време на обучението и се справиш с поставените практически задачи.

Сертификатът ще има стойност в света на бизнеса и пред твоя настоящ или бъдещ работодател, тъй като ще свидетелства за знанията и уменията, придобити по време на обучението.

Сертификат
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

3DEXPERIENCE- работа в проекти за производствени инженери

:

Минало събитие