CATIA Mold Tooling Design in English

:

Минало събитие
Начало на обучението
09.02.2023
Край на обучението
10.02.2023
Продължителност
16 часа

Специализираният модул на CATIA- Mold Tooling Design съдържа специализирани функции и е напълно интегриран в работната среда на CATIA. С модула CATIA Mold Tooling ще постигнете пълна интеграция на процесите- от разработката на изделия от пластмаса до проектирането на нужната за производството им инструментална екипировка.

Предпоставки:

Предпоставка за това обучение са завършени обучения CATIA Basc и CATIA Surface Design.

 

Умения, които ще придобиеш

Познания и умения за работа като конструктор на инструментална екипировка в CATIA

Програма

 • 1. Основни концепции в Assembly Design и принципи на асоциативното структуриране на сглобени единици

  ПОДЗАГЛАВИЕ

  09.02.2023 ТЕКСТ НАЧАЛЕН ЧАС

  В рамките на бърз преглед ще уеднаквим познанията на участниците по отношение на работата с Assemlby Design. В Assemlby Design съдържа техники за структуриране на сложни сглобки, които позволяват да използвате възможностите за асоциативностивни връзки между отделните компоненти. Ще засегнем и темата Link Management. Една от най-важните концепции в CATIA, която ще Ви помогне да контролирате по всяко време връзките между отделните компоненти на сглобката.

 • 2. Създаване на технологично- ориентиран модел на база на 3D модел на изделието в Core & Cavity Design

  09.02.2023

  В тази част на обучението ще се запознаете, как да подготвите изделието, което сте получили (функционално ориентирано), така че да създадете нужните за инструменталната екипировка формоващи части. Чрез функциите на модула Core & Cavity Design ще създадете технологично-ориентиран модел. Създаването на Технологично-ориентиран модел става в три стъпки:

  1. Задаване на наклони (Draft angle definition)

  Ще се запознате с функциите за задаването на наклони (конусност) и как можете да анализирате, дали зададената конусност е достатъчна.

  2. Определяне на разделителната равнина (Part Surface Definition)

  Делителната повърхнина (Parting Surface) определя границите между матрицата и поансона. Ще се запознате с един от най-често прилаганите подходи за определяне на делителната повърхнина чрез така наречените рефлекционни криви (Reflect Curve).Рефлекционните криви се задават в зависимост от посоката на изваждане на изделието и се съобразяват с наклона на повърхнините (Draft Angle).

  3. Определяне на зоните за форуване на поансона и матрицата (Core & Cavity separation)

  Ще се запознаете, как да разделите зоните, които ще се формоват от поансона и зоните, които ще се формоват от матрицата и как да ги структурирате в 3D модела.

 • 3. Създаване на компонентите на шприцформата и работа с нормализирани компоненти

  10.02.2023

  В тази фаза ще се запознаете как да конструирате отделните компонети на шприцформата. Чрез предварително заложените библиотеки от стандартизирани елементи, ще се научите да проектирате отделните компоненти на шприцформата, както и да задавате логически зависимости на базата напараметризация на тяхната геометрия. Ще се научите да използвате механизмите на CATIA за бърза адаптация на компонентите към изискваната геометрия на шприцформата. Отделните теми в тази част включват:

  1. Задаване на компонентите на шприцформата

  2. Задаване на страничното освобождаване

  3. Задаване на изхвъргачната система

  4. Задаване на темпериращата система

  5. Създаване на електроди

 • 4. Окончателно сглобяване на 3D модела на шприцформа, автоматично извеждане на чертежи и спецификации

  10.02.2023

  В тази част на обучението ще се запознаете с методиката и функциите за създаване на 3D модел на шприцформата, както и да анализирате главните функции и да зададете ограничителните размери. В тази част на обучението основните теми са:

  1. Изчисляване на размерите на изделието чрез задаване на ограничителни размери на шприцформата (Bounding Box)

  2. Създаване на нова конструкция или използване на модел (Template) на вече съществуваща шприцформа

  3. Изследване на евентуален нежелан сблъсък на компоненти при изпълняване на основните движения на отваряне и затваряне на шприцформата (Collision Analysis);

  4. Определяне на теглото на шприцформата

  5. Създаване на чертежи и ресурсна таблица на компонентите

  6. Използване на Design Tables

ТВОИТЕ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Професионална реализация след курса

Конструктор на автомобилна техника

Технолог в производство на изделия от пластмаса

Конструктор на инструментална екипировка и в частност шприцформи

Сертификат

След края на обучението получаваш сертификат, ако имаш необходимите за това присъствия по време на обучението и се справиш с поставените практически задачи.

Сертификатът ще има стойност в света на бизнеса и пред твоя настоящ или бъдещ работодател, тъй като ще свидетелства за знанията и уменията, придобити по време на обучението.

Сертификат

Често задавани въпроси

Цена на обучението

Индивидуален потребител

680 лв.

Цена с ДДС

Избери план

Корпоративни клиенти

816 лв.

Цена с ДДС

Избери план
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

CATIA Mold Tooling Design in English

:

Минало събитие