CATIA Reverse engineering- обратен инженеринг

:

Минало събитие
Начало на обучението
08.06.2022
Край на обучението
11.06.2022
Продължителност
16 часа

В съвременните индустриални проекти успеха се измерва със степента на иновативност на инженерния екип, скоростта и точността на неговата работа. Бързото създаване на виртуален модел на база съществуващо изделие, известен още като "обратен инженеринг" (Reverse Engineering). 

Обратният инженериг е процес, при който входните данни се получават чрез сканиране (с 3D скенер) на съществуващи физически детайли (например при възпроизвеждане на резервни части или повредени детайли при липсата на виртуален 3D модел).Чрез помощта на 3D скенер се сканира дадения обект и се импортира в CAD приложениe, което разполага с методи и функции за импорт и редакция на получените облаци от точки. След редакция на тези облаци от точки се достига нужното качество на повърхностите, така че от тях да може да бъде произведено ново изделие чрез методите на бързото прототипиране например. CAD системата CATIA е един от най мощните CAD инструменти, в чийто модул Reverse Engineering се съдържат мощни и лесни за научаване функции за импорт на сканирани облаци от точки и тяхната редакция.

В едно най-новите обучения на Haycad Academy ще се научите да работите с CATIA Reverse Engineering и успешно да изпълнявате Вашите проекти във Вашата ежедневна работа. Обучението е с продължителност 2 дена, като са нужни познания в продукта CATIA.

Важно изискване за курсистите е да са преминали Основен курс CATIA и курс CATIA Surface design.

ТВОИТЕ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Професионална реализация след курса

Производствен инженер

Конструктор

Сертификат

След края на обучението получаваш сертификат, ако имаш необходимите за това присъствия по време на обучението и се справиш с поставените практически задачи.

Сертификатът ще има стойност в света на бизнеса и пред твоя настоящ или бъдещ работодател, тъй като ще свидетелства за знанията и уменията, придобити по време на обучението.

Сертификат
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

CATIA Reverse engineering- обратен инженеринг

:

Минало събитие