Моделиране на сложни повърхнини - CATIA Surface Design

:

Минало събитие
Начало на обучението
06.03.2024
Край на обучението
08.03.2024
Продължителност
3 дни
Моделиране на сложни повърхнини - CATIA Surface Design

Курсът е предназначен за конструктори на детайли със сложни повърхности типични за автомобилната индустрия, за производството на изделия за бита, самолетостроенето и др.. Ще се запознаете с една от най-вълнуващите дисциплини в CAD проектирането - създаването на свободни повърхнини. Тези естетически форми имат приложение при създаването на изделия със сложна форма във всички сектори на индустрията. За производството на подобни изделия е нужна и съответната инструментална екипировка, като в обучението ще бъдат показани накратко и основни правила свързани с изграждането на инструменталната еки, без които е невъзможно да проектирате качествени изделия със свободни повърнини 

В обучението " Моделиране на сложни повърхнини- CATIA Surface Design" ще се запознаете с функциите за създаване на всякакъв тип повърхнини. Също така ще научите, как да проверявате качеството на геометрията и да нанасяте промени. 

 

 

Моделиране на сложни повърхнини - CATIA Surface Design

Умения, които ще придобиеш

Ще получите основни познания за математическите модели за създаване на свободни повърхнини

Ще се запознаете с всички важни функции в CATIA за създаване и редактиране

Ще научите, как да работите с функциите за анализ на криви и повърхнини, за създаването на плавни преходи от една повърхнина в друга;

Ще научите да създавате технологични повърхности, годни за производство;

Програма

ТВОИТЕ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Професионална реализация след курса

Машинен инженер

Конструктор на автомобилни детайли

Дизайн инженер

Сертификат

След края на обучението получаваш сертификат, ако имаш необходимите за това присъствия по време на обучението и се справиш с поставените практически задачи.

Сертификатът ще има стойност в света на бизнеса и пред твоя настоящ или бъдещ работодател, тъй като ще свидетелства за знанията и уменията, придобити по време на обучението.

Сертификат

Цена на обучението

Цена

1152 лв.

Цена с ДДС

Избери план
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Моделиране на сложни повърхнини - CATIA Surface Design

:

Минало събитие