Диагностика и поддръжка на електрически промишлени системи за автоматизация

  • Начало
  • Обучения
  • Диагностика и поддръжка на електрически промишлени системи за автоматизация
Запиши се

:

Минало събитие
Начало на обучението
20.11.2024
Край на обучението
22.11.2024
Продължителност
24 учебни часа

Курсът "Диагностика и поддръжка на електрически промишлени системи за автоматизация" е създаден за инженери, техници и специалисти, които желаят да развият своите умения в областта на автоматизацията. Програмата включва обучение по основни електрически компоненти, работа с измервателни уреди, създаване и разбиране на електрически схеми. Участниците ще се запознаят с различни видове датчици и ще придобият умения в работата с инвертори. Курсът завършва с обучение по програмируем контролер PLC и методи за откриване на проблеми в промишлените системи.

Запиши се

Програма

ТВОИТЕ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Професионална реализация след курса

Електротехник по автоматизация

Специалистите в тази област са отговорни за разработване, инсталиране и поддръжка на електрически системи за автоматизация в промишлеността. Те могат да работят в различни сектори като производство, енергетика, автомобилостроене и други.

Техник по поддръжка на промишлени системи

След курса, участниците ще могат да работят като техници по поддръжка на промишлени системи, осигурявайки непрекъснатата им работоспособност и отстранявайки евентуални неизправности. Техниците по поддръжка са от съществено значение за ефективното функциониране на производствените предприятия.

Инженер по автоматизация

Завършването на курса им осигурява уменията да проектират, разработват и изпълняват автоматизирани системи за промишлено производство. Инженерите по автоматизация работят върху различни проекти за автоматизация на производствени процеси, подобрявайки ефективността и надеждността на системите.

Сертификат

След края на обучението получаваш сертификат, ако имаш необходимите за това присъствия по време на обучението и се справиш с поставените практически задачи. Сертификатът ще има стойност в света на бизнеса и пред твоя настоящ или бъдещ работодател, тъй като ще свидетелства за знанията и уменията, придобити по време на обучението.

Сертификат

Често задавани въпроси

Цена на обучението

Цена

990 лв.

Цена с ДДС

Избери план
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Диагностика и поддръжка на електрически промишлени системи за автоматизация

Запиши се

:

Минало събитие