Дигитализация на производството и вътрешните процеси

:

Минало събитие
Начало на обучението
30.05.2024
Край на обучението
31.05.2024
Продължителност
16 учебни часа

Обучителният курс "Дигитализация на производството и вътрешните процеси" представлява въведение и запознаване с дигиталните процеси в производствения сектор, фокусирайки се върху ръководителите на екипите от поддръжка. Участниците ще работят с платформа за откриване на повтарящи се грешки в производството, техния анализ и подобряване на функционалността на машините, с цел минимизиране на спиранията, използвайки статистически данни. Обучението включва работа със специализирана програма за дигитализация на производството, която помага за оптимизацията на производствените процеси и повишаване на тяхната ефективност.

Програма

ТВОИТЕ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Професионална реализация след курса

Инженер по автоматизация

Инженер по автоматизация

Специалист по производствени процеси

Специалист по производствени процеси

Технологичен инженер

Технологичен инженер

Анализатор на данни за производство

Анализатор на данни за производство

Специалист по оптимизация на производствени системи

Специалист по оптимизация на производствени системи

Сертификат

След края на обучението получаваш сертификат, ако имаш необходимите за това присъствия по време на обучението и се справиш с поставените практически задачи. Сертификатът ще има стойност в света на бизнеса и пред твоя настоящ или бъдещ работодател, тъй като ще свидетелства за знанията и уменията, придобити по време на обучението.

Сертификат

Често задавани въпроси

Цена на обучението

Цена

735 лв.

Цена с ДДС

Избери план
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Дигитализация на производството и вътрешните процеси

:

Минало събитие