EBC*L–С Лидерство и мениджмънт

Запиши се

:

Минало събитие
Начало на обучението
11.12.2021
Край на обучението
18.01.2022
Продължителност
40 учебни часа

Обучението е предназначено за действащи или потенциални ръководители, които искат да подобрят своите умения и подготовка за стратегическо и оперативно управление в зоните на общия мениджмънт, лидерството и мениджмънтa в организацията.

Курсът приключва със сертификационен изпит и международен сертификат при успех, който носи кредити за диплома ЕСМ European Certified Manager, обхващаща трите сертификата – ЕВС*L A Финанси за нефинансисти,  ЕВС*L В Бизнес планиране, маркетинг и продажби, инвестиционни оценки и  ЕВС*L С Лидерство и мениджмънт. Придобитият сертификат в ниво С носи кредити за признаване на курс „Мениджмънт“ в бакалавърската програма BA International Business Management, Cardiff University,  UK предлагана от Висшето училище по мениджмънт, България.

Обучението се провежда в рамките на 5 седмици според темпа на учене и формата – присъствена или дистанционна.

Присъствена форма:

 • 5 учебни семинара в съботно-неделни дни или 6 вечерни, допълнително 2 вечерни или 1 дневен преговорен семинар за подготовка за изпит в 2 части.
  • Част 01 Въпроси за проверка на разбиране на концепции. техники и практики
  • Част 2 Анализ на комплексен казус за управление на промяна

Онлайн форма:

 • Уеб-базирано обучение с последователно зареждане на учебни материали в 5 последователни седмици.
 • Он-лайн видеоконферентни учебни сесии – 10 двучасови он-лайн учебни семинара за модели, практически казуси, преговор и пробен он-лайн изпит.

В края на курса участниците полагат сертификационен изпит в две части и получават сертификат при успешно полагане.

Обучението се провежда от нашите партньори от "Училище за бизнес и компетенции".

Запиши се

Програма

 • 1. Бизнес среда

  11.12.2021

  Бизнес средата на управлението в съвременните организации се променя под въздействие на много фактори, включително

  1. глобализация на пазари и клиенти,
  2. глобализация на пазар на труда и мобилност на работна ръка,
  3. динамика в промяната на изискванията на клиентите към продукти и услуги,
  4. иновации и нови технологии за извършване на дейностите,
  5. работа в условия на културно многообразие и променени условия на труд,
  6. все по-масови практики на работа в глобални екипи и отдалечени работни места.

   

  Ключовото изискване към мениджмънта на организациите в условията на динамични промени е способност за анализ на възможностите и рисковете на работната среда и адаптивност за  управление на  баланса между доброто изпълнение на работата и поддържането на здравословни и продуктивни отношения с хората, които работят в организацията.

  Модулът изследва развитието на теориите за лидерство и мениджмънт, като се фокусира върху ситуационно лидерство и избор на стил на ръководене според факторите на бизнес средата, сложността на проекта/задачата,   зрялостта на екипа и нивото на доверие и поемане на отговорност. С примери са илюстрирани принципите на „agile“ лидерството.

 • 2. Личността на Лидера и инструменти на Лидерството

  11.12.2021

  Лидерите с доверие са тези, които се проявяват като цялостни личности, които демонстрират това, което очакват от другите в личното си поведение. Ключови компетенции, които се обсъждат в модула са: лична организация на времето и избора на цели и приоритети,  умения за комуникация и влияние, умения за мотивация и делегиране, справяне с конфликти, вземане на решение и управление на промяна. Упражненията и казусите за дефиниране на работни цели, проследяване на изпълнението и даване на текуща обратна връзка поставят паралел между различните подходи MBO, OKR, управление на изключения. Поставянето на цели и оценката на изпълнението за матрични или хибридни структури на организации, когато екипите работят с различни лидери се обсъждат през казуси с принципи за „споделено лидерство“.

 • 3. Лидерът с ангажименти в управление на персонала

  11.12.2021

  Принципи и инструментариум за управление на хората в организацията по жизнения цикъл на управление на персонала в организациите:

  1. Набиране и подбор – планиране на потребности, длъжностна характеристика, анализ на документи, провеждане на интервю. Как да разпознаем потенциала на кандидата?
  2. Интеграционни, въвеждащи програми на работното място, начални и междинни цели в пробен период.
  3. Обучение и развитие на хората в организацията. Обучение на работното място и външни обучения, менторство и коучинг. Кариерно развитие.
  4. Процес на оценка на изпълнението, подготовка и провеждане на срещи за оценка на изпълнението.
  5. Важни елементи от трудово-правното законодателство, свързани с подготовката,  сключването и прекратяването на трудов договор.
 • 4. Практика на лидерството

  11.12.2021

  Анализиране на казуси и предизвикателства, описващи типични лидерски ситуации.

  Теми

  1. Избор на алтернативи за действие в ситуации на изолация и неприемане
  2. Анализ на  подходи при демотивация в екипа, влошаване на изпълнението
  3.         Интегриране на нов човек в екипа /ситуации с нов лидер в съществуващ екип/
  4. Подходи към разрешаване на конфликти на работното място
  5.         Споделено лидерство в съвременните проектни екипи
  6. Управление на промяна  и др.

Цена на обучението

Обучение на български език

Какво включва цената?

 • Четири модулни учебни книги, 20 упражнения, казуси, тестове, примерни тестове за изпит, достъпни в хартиен или уеб-базиран вариант ( www.learning.bg ).
 • Присъствени или он-лайн учебни семинари и съдържание на български и английски език с обратна връзка и консултации от инструктор, 1 дневен или два вечерни прасъствени преговорни семинара за подготовка за изпит.

Цената НЕ включва финалния изпит.

1338 лв.

Цена с ДДС

Запиши се

Обучение на английски език

Какво включва цената?

 • Четири модулни учебни книги, 20 упражнения, казуси, тестове, примерни тестове за изпит, достъпни в хартиен или уеб-базиран вариант ( www.learning.bg ).
 • Присъствени или он-лайн учебни семинари и съдържание на български и английски език с обратна връзка и консултации от инструктор, 1 дневен или два вечерни прасъствени преговорни семинара за подготовка за изпит.

Цената НЕ включва финалния изпит.

1550 лв.

Цена с ДДС

Запиши се

Онлайн обучение на български език

Какво включва цената?

 • Четири модулни учебни книги, 20 упражнения, казуси, тестове, примерни тестове за изпит, достъпни в хартиен или уеб-базиран вариант ( www.learning.bg ).
 • Присъствени или он-лайн учебни семинари и съдържание на български и английски език с обратна връзка и консултации от инструктор, 1 дневен или два вечерни прасъствени преговорни семинара за подготовка за изпит.

Цената НЕ включва финалния изпит.

1057 лв.

Цена с ДДС

Запиши се

Онлайн обучение на английски език

Какво включва цената?

 • Четири модулни учебни книги, 20 упражнения, казуси, тестове, примерни тестове за изпит, достъпни в хартиен или уеб-базиран вариант ( www.learning.bg ).
 • Присъствени или он-лайн учебни семинари и съдържание на български и английски език с обратна връзка и консултации от инструктор, 1 дневен или два вечерни прасъствени преговорни семинара за подготовка за изпит.

Цената НЕ включва финалния изпит.

1197 лв.

Цена с ДДС

Запиши се
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

EBC*L–С Лидерство и мениджмънт

Запиши се

:

Минало събитие