EBC*L–С Лидерство и мениджмънт

:

Минало събитие
Начало на обучението
16.09.2022
Край на обучението
21.04.2022
Продължителност
51 часа

EBC*L – The European Business Competences Licence, се наложи като международен стандарт за постигнати компетенции в областта на бизнес икономиката, бизнес планирането, мениджмънта и лидерството. Включва три нива: EBC*L A Бизнес Икономика, EBC*L B Бизнес планиране и EBC*L C Лидерство и мениджмънт.

Програмата на EBC*L C обхваща 4 модула.
Бизнес среда
Този модул изследва развитието на теориите за лидерство и мениджмънт, като се фокусира върху ситуационното лидерство и избор на стил на ръководене, според факторите на бизнес средата, сложността на задачата/проекта, зрялостта на екипа и нивото на доверие и поемане на отговорност. С примери се илюстрират принципите на Agile-лидерството.

Личността на лидера и инструменти на лидерството
Лидерите с доверие са тези, които се проявяват като цялостни личности и които демонстрират това, което очакват от другите, в личното си поведение.
Ключовите компетенции, които се изследват в този модул са: лична организация на времето и избор на цели и приоритети, умения за комуникация и влияние, умения за мотивиране и делегиране, справяне с конфликти, вземане на решения и управление на персонала.
Упражненията и казусите за определяне на работни цели, проследяване на изпълнението и даване на текуща обратна връзка поставят паралел между различните подходи като MBO, OKR и управление чрез изключения.
Поставянето на цели и оценката на изпълнението за матрични или хибридни структури на организации, когато екипите работят с различни лидери, се обсъждат през казуси с принципи за „споделено лидерство“.

Лидерът с ангажименти в управлението на персонала
Този модул представя принципи и инструменти, приложими по целия жизнен цикъл за управление на хората в организацията:
-Набиране и подбор – планиране на потребности, длъжностна характеристика, анализ на документи, провеждане на интервю, разпознаване на потенциала на кандидата,
-Интегриране, въвеждащи програми на работното място, начални и междинни цели в пробен период,
-Обучение и развитие на хората. Обучение на работното място, външни обучения, менторство и коучинг, кариерно развитие,
-Процес за оценка на изпълнението, подготовка и провеждане на срещи за оценка на изпълнението,
-Важни елементи от трудово-правното законодателство, свързани с подготовката, сключването и прекратяването на трудови договори-

Практика на лидерството
Анализиране на казуси и предизвикателства, описващи типични лидерски ситуации:
-Избор на алтернативи за действие в ситуации на изолация и неприемане,
-Анализ на  подходи при демотивация в екипа, влошаване на изпълнението,
-Интегриране на нов човек в екипа (ситуации с нов лидер в съществуващ екип),
-Подходи към разрешаване на конфликти на работното място,
-Споделено лидерство в съвременните проектни екипи,
-Управление на промяна  и др.

Умения, които ще придобиеш

Участниците ще придобият лидерски умения, умения за управление на екипи и работа с хора.

Програма

ТВОИТЕ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Професионална реализация след курса

Обучението е предназначено за действащи или потенциални ръководители на всички управленски нива.

Сертификат

В края на курса се провеждат два писмени изпита с продължителност час и половина за сертификат EBC*L ниво C (European Business Competence License “Leadership and Management Skills”):

Част 1: Знания и умения за лидерство и мениджмънт

Част 2: Анализ на казус от практиката

Всеки от изпитите трябва да бъде преминат успешно за издаване на сертификата.

Сертификатът се  издава в Австрия от ЕBC*L International и носи втори печат от Европейска комисия за бизнес компетенции в Падерборн, Германия.

Сертификат

Цена на обучението

Уеб-базирано обучение

1056 лв.

Цена с ДДС

Запиши се
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

EBC*L–С Лидерство и мениджмънт

:

Минало събитие