Финанси за ИТ

:

Минало събитие
Начало на обучението
10.11.2021
Край на обучението
12.11.2021
Продължителност
24 учебни часа

Разходите за ИТ могат да бъдат значителна част от общите разходи на предприятието. Разбирането на финансовите аспекти на ИТ е важно за бизнеса. Особено след бума на нови бизнес модели: софтуер като услуга, безплатна търсачка, безплатна електронна поща, софтуер като платформа, отворен код и много други. Управлението на финансите в информационните технологии е част от общото управление на финансите и се основава на 3 процеса – ИТ бюджетиране, ИТ счетоводство и Таксуване за ИТ услуги. Оценките за възвращаемост на инвестициите в ИТ проекти или в информационна сигурност са важни за вземането на информирани решения.Изисквания и препоръки към управлението на финансите в ИТ са дадени в международни стандарти и добри практики, като ISO 20000-1 IT Service management systems,  ITIL, PRINCE2 и Agile.

Съвременните организации отделят все повече средства за ИТ. Разбирането на новите бизнес модели в ИТ индустрията, на подкрепящите ги финансови модели и доброто управление на финансите в ИТ могат да изведат вашата организация на ново ниво на зрялост и да се превърнат в конкурентно преимущество.

Обучението се провежда от нашите партньори от "Училище за бизнес и компетенции".

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Финанси за ИТ

:

Минало събитие