Финанси за IT

:

Минало събитие
Начало на обучението
13.03.2024
Край на обучението
15.03.2024
Продължителност
24 академични часа, 3 дни

Разходите за ИТ могат да бъдат значителна част от общите разходи на предприятието. Разбирането на финансовите аспекти на ИТ е важно за бизнеса. Особено след бума на нови бизнес модели: софтуер като услуга, безплатна търсачка, безплатна електронна поща, софтуер като платформа, отворен код и много други.

Управлението на финансите в информационните технологии е част от общото управление на финансите и се основава на 3 процеса – ИТ бюджетиране, ИТ счетоводство и Таксуване за ИТ услуги. Оценките за възвращаемост на инвестициите в ИТ проекти или в информационна сигурност са важни за вземането на информирани решения.

Изисквания и препоръки към управлението на финансите в ИТ са дадени в международни стандарти и добри практики, като ISO 20000-1 IT Service management systems,  ITIL, PRINCE2 и Agile.

Съвременните организации отделят все повече средства за ИТ. Разбирането на новите бизнес модели в ИТ индустрията, на подкрепящите ги финансови модели и доброто управление на финансите в ИТ могат да изведат вашата организация на ново ниво на зрялост и да се превърнат в конкурентно преимущество.

За кого е курсът?

Собственици и ръководители на ИТ организации

ИТ мениджъри

Мениджъри на ИТ проекти

Специалисти по финанси и счетоводство

 Теми

Въведение във финансите за ИТ

ISO 20000, ITIL, PRINCE2, Agile и управлението на финансите в ИТ

ИТ бюджетиране

ИТ счетоводство

Таксуване за ИТ услуги

Възвращаемост на инвестициите в ИТ проект. Бизнес казус на проекта.

Възвращаемост на инвестициите в информационна сигурност

Финансов анализ на бизнес модела на ИТ организацията

Внедряване и опериране на управлението на финансите в ИТ

Място и роля на финансовия мениджър в ИТ

Упражнения и бизнес казуси

 

 

Всички участници на обучението ще получат сертификат за успешно завършен курс

Всички участници на обучението ще получат сертификат за успешно завършен курс

Често задавани въпроси

Цена на обучението

Цена за онлайн обучение

916 лв.

Цена с ДДС

Избери план
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Финанси за IT

:

Минало събитие