Инструментална екипировка–конструиране, технологии, производство

:

Минало събитие
Начало на обучението
21.03.2022
Край на обучението
25.03.2022
Продължителност
40 часа
Инструментална екипировка–конструиране, технологии, производство

конструиране, технологии, производство

Обучението "Инструментална екипировка–конструиране, технологии, производство" цели да подготвя специалисти със съвременни, устойчиви компетенции за работа като конструктори на инструментална екипировка или технолози отговорни за производствения процес в предприятия произвеждащи изделия от пластмаса. Ключовите компетенции, които ще придобият участниците са в следните насоки:
- Съвременни полимерни материали
- Основи на проектирането на инструментална екипировка
- CAD /CAM / CAE системи за проектиране и симулация
- Технологии за производство на ИЕ, металорежещи машини
- Проектен мениджмънт и офериране в предприятия за ИЕ

Инструментална екипировка–конструиране, технологии, производство

Умения, които ще придобиеш

Познаване на свойствата на пластмасите

Овладяване на конструктивните изисквания за пластмасови изделия

Проектиране на основните компоненти на шприцпформата

Познаване на стоманите за изработване на шприцформи

Програма

 • 1. Инженерни пластмаси - свойства и приложения

  13.12.2021 09:00

  Инженерни пластмаси, в т.ч. с високи показатели. Свойства. Приложения. /с повишено внимание към широко прилаганите у нас пластмаси ABS, PC, PA (с различни проценти пълнители ),PP, РС+АВS, POM/.

 • 2. Пластмасови изделия - Конструктивно оформяне и технологични изисквания

  13.12.2021 13:00

  - Конструктивно оформяне и технологични
  изисквания:
  - Стени-дебелини, наклони, бортове.
  - Оребряване.
  - Засечки.
  - Отвори и
  междуосови разстояния.
  - Радиуси на
  закръгления.
  - Резби.
  -Повърхнини
  грапавост, надписи, гравюри,рифеловане.
  -Армиране.
  -Съставени от меки и твърди пластмаси.
  -Многокомпонентни изделия.
  - Изделия, състоящи се от присъединяване на няколко детайла:
  -Изделия,свързани чрез еластична деформация, в т.ч. филмови шарнири.
  - Пресови съединения.
  - Свиване на пластмасите. Кинетика. Колебания
  - Точност и взаимозаменяемост на пластмасовите
  изделия. Допуски и сглобки. Стандарт ISO-DIN
  16742.
  - Отклонения от формата и разположението на
  повърхнините на шприцовани изделия
  - Особености в якостните пресмятания на
  пластмасови изделия

 • 3. Конструкция на шприцформите

  14.12.2021 09:00

  - Класификация на шприцформите
  - Последователност в конструирането на шприцформи
  - Конструктивно оформяне на шприцформите:
  Обикновени; Събуващи; Шибърни; Конусни; Сдве делителни равнини; Етажни; Касетни; Горещоканални; С изолирани канали; Безканални; С шприцоване по делителната равнина;

  Специфични; ШФ за единично и дребносерийно производство

 • 4. Формуващи детайли на шприцформите

  14.12.2021 13:00

  - Характер на запълване на формуващите обеми.Фази. Деформации. Особености
  - Налягане необходимо за напълване на формуващите обеми
  - Модели за напълване на формите. Напрежения на срязване
  - Конструкции на формуващите детайли
  - Конструктивно представяне на резбови формуващи
  - Напасване на формуващите елементи
  - Технически изисквания за точността на изработване и сглобяване на формуващите детайли на ШФ
  - Пресмятане на размерите на формуващите   
  - Якостни изчисления на формуващите детайли

 • 5. Леякови и вентилационни системи за шприцформи

  15.12.2021 09:00

  1. Класификация. Правила за разполагане
  2. Студени /обикновени, твърди/ леякови системи.Разновидности
  3. Горещоканални леякови системи. Принципни различия. Подходящи пластмаси
  4. Балансирани леякови системи за производство на изделия с подобрени физико-механични качества и повишена точност на размерите: Melt Flipper:
  - Балансиране на студеноканални леякови системи
  - Балансиране на горещоканални леякови системи
  - Съществени преимущества на различните леякови системи

 • 6. Температурни режими на шприцформите

  15.12.2021 13:00

  1. Принципи и пресмятане             
  2. Напречно сечение на темпериращите канали
  3. Темпериране на поансоните
  4. Темпериране на матриците
  5. Темпериране на други детайли от ШФ
  6. Елементи от темпериращите системи
  7 – нови технологии за темпериране:
  - Разделно /контурно/
  - С СО2
  - Динамично
  - Индукционно
  8. Препоръки относно темпериращите системи

 • 7. Системи за изваждане, водене, центроване, установяване и закрепване на шприцформите

  16.12.2021 09:00

  1. Физични явления при изваждане на изделията
  2. Пресмятане на силите за изваждане на изделията
  3. Видове системи за изваждане на изделията
  4. Изваждане на резбови изделия
  5. Изваждане на изделията с флуид
  6. Изваждане на леяците
  7. Водене и центроване с водачи /колони/ и втулки
  8. Плоски водачи
  9. Центроващи /опорни/ конуси
  10. Клинове
  11. Центроване с цилиндрични щифтове
  12. Центроване с конусни щифтове и конусниводачи                                            
  13. Спомагателни детайли     
  14.Установяване и закрепване на шприцформите към машините

 • 8. Нормализирани и стандартизирани шприцформи

  16.12.2021 13:00

  1. Пакети за шприцформи                    
  2. Детайли и механизми

 • 9. Точност и грапавост на детайлите за шприцформи

  17.09.2021

  1. Непробити плочи
  2. Пробити плочи
  3. Водачи и водещи втулки
  4. Шибри

 • 10. Дефекти в шприцформите и начини за отстраняването им

  17.12.2021 13:00

  - Характерни дефекти в пластмасовите изделия.
  - Физическа същност на процесите в структурата им.
  - Причини свързани с материалите,конструкцията, технологичните параметри,облъчванията и машините.
  - Препоръчитилни начини за отстраняване.

ТВОИТЕ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Професионална реализация след курса

Конструктор на автомобилна техника

Конструктор на изделия от пластмаса

Конструктор на шприцформи

Технолог в производство на изделия от пластмаса

Сертификат

След края на обучението получаваш сертификат, ако имаш необходимите за това присъствия по време на обучението и се справиш с поставените практически задачи.

Сертификатът ще има стойност в света на бизнеса и пред твоя настоящ или бъдещ работодател, тъй като ще свидетелства за знанията и уменията, придобити по време на обучението.

Сертификат

Често задавани въпроси

Цена на обучението

Студент

300 лв.

Цена с ДДС

Избери план

Индивидуален потребител

700 лв.

Цена с ДДС

Избери план

Корпоративни клиенти

850 лв.

Цена с ДДС

Избери план
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Инструментална екипировка–конструиране, технологии, производство

:

Минало събитие