Инструментална екипировка–технологии и производство на пластмасови изделия

  • Начало
  • Обучения
  • Инструментална екипировка–технологии и производство на пластмасови изделия

Конструиране, технологии, производство

:

Минало събитие
Начало на обучението
22.10.2023
Край на обучението
27.10.2023
Продължителност
40 часа
Инструментална екипировка–конструиране, технологии, производство

Обучението "Инструментална екипировка–конструиране, технологии, производство" цели да подготвя специалисти със съвременни, устойчиви компетенции за работа като конструктори на инструментална екипировка или технолози отговорни за производствения процес в предприятия произвеждащи изделия от пластмаса. Ключовите компетенции, които ще придобият участниците са в следните насоки:
- Съвременни полимерни материали
- Основи на проектирането на инструментална екипировка
- CAD /CAM / CAE системи за проектиране и симулация
- Технологии за производство на ИЕ, металорежещи машини
- Проектен мениджмънт и офериране в предприятия за ИЕ

Инструментална екипировка–конструиране, технологии, производство

Умения, които ще придобиеш

Овладяване на конструктивните изисквания за пластмасови изделия

Проектиране на основните компоненти на шприцпформата

Познаване на стоманите за изработване на шприцформи

Програма

ТВОИТЕ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Професионална реализация след курса

Конструктор на автомобилна техника

Конструктор на изделия от пластмаса

Конструктор на шприцформи

Технолог в производство на изделия от пластмаса

Сертификат

След края на обучението получаваш сертификат, ако имаш необходимите за това присъствия по време на обучението и се справиш с поставените практически задачи.

Сертификатът ще има стойност в света на бизнеса и пред твоя настоящ или бъдещ работодател, тъй като ще свидетелства за знанията и уменията, придобити по време на обучението.

Сертификат

Често задавани въпроси

Цена на обучението

Цена за участник

880 лв.

Цена с ДДС

Избери план
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Инструментална екипировка–технологии и производство на пластмасови изделия

Конструиране, технологии, производство

:

Минало събитие