ISO/IEC 20000-1:2018 Информационни технологии: Управление на ИТ-услуги и методи за управление на ИТ-проекти (Agile, Scrum, Kanban)

  • Начало
  • Обучения
  • ISO/IEC 20000-1:2018 Информационни технологии: Управление на ИТ-услуги и методи за управление на ИТ-проекти (Agile, Scrum, Kanban)

:

Минало събитие
Начало на обучението
06.02.2023
Край на обучението
08.02.2023
Продължителност
24 часа
ISO/IEC 20000-1:2018

Информационни технологии: Управление на ИТ услуги

ISO 20000-1:2018 Информационни технологии – Управление на услуги – Част 1: Изисквания относно системата за управление на услуги, както и практическите аспекти на управлението на гъвкави ИТ- проекти.

Курсът представя концепцията за услуга и прави обзор на добри практики и стандарти за управление на ИТ - услуги като ITIL4 и ISO 20000. Очертава проекта и подхода за икономично (lean) внедряване на Система за управление на ИТ- услуги. Демонстрира универсален метод за дизайн на ИТ - услуги, както и типични за Agile бизнес анализа техники за определяне на изискванията към ИТ - услугите.

Тъй като разработването на ИТ - услуги обикновено се изпълнява като проект, курсът прави обзор на методи за управление на класически (waterfall) и гъвкави (Agile) ИТ- проекти и на методи за управление на екипи, които участват в разработването на ИТ- услуги.

Курсът обсъжда минималният набор от процеси, необходими за предоставянето на качествени ИТ - услуги и разглежда въпросите по информационната сигурност и финансовите аспекти на услугите. Разглеждат се въпросите по документиране на Системата за управление на услуги.

Програмата включва множество примери и практически упражнения.

ISO/IEC 20000-1:2018

Цена на обучението

Индивидуален потребител

790 лв.

Цена с ДДС

Избери план

Корпоративни клиенти

- лв.

Цена с ДДС

Избери план
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

ISO/IEC 20000-1:2018 Информационни технологии: Управление на ИТ-услуги и методи за управление на ИТ-проекти (Agile, Scrum, Kanban)

:

Минало събитие