Изграждане на лична ефективна търговска презентация

Запиши се

:

Минало събитие
Начало на обучението
15.12.2021
Край на обучението
15.12.2021
Продължителност
6 часа

Вие сте търговец: познавате клиентите си, запознат сте с продукта, който продавате. Колко обаче сте уверени при самия разговор? Когато търговецът е подготвен и има добър скрипт, той е уверен, защото знае какво да очаква и има подготвени отговори.Тренингът се провежда по метода „Фокус върху решенията“ (Solution Focus). Ще се разглеждат казуси, свързани с конкретната бизнес среда и упражнения за изграждане на личностни умения , необходими за справяне в различни ситуации. Всяка тема е предварително одобрена от възложителя и съгласувана с мениджър HR.

Обучението се провежда от нашите партньори от: "Training Academy".

Запиши се

Програма

Цена на обучението

Тренинг в група до 10 души

Цената включва разходи за материали за провеждане на обучение и наем на зала

2230 лв.

Цена с ДДС

Запиши се

Тренинг в група до 15 души

Цената включва разходи за материали за провеждане на обучение и наем на зала

2817 лв.

Цена с ДДС

Запиши се

Тренинг в група над 15 души

Цената включва разходи за материали, не включва наем на залата, тъй като залата на Training Academy е подходяща за групи до 15 души.

3521 лв.

Цена с ДДС

Запиши се
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Изграждане на лична ефективна търговска презентация

Запиши се

:

Минало събитие