LEAN PRODUCTION – Basic level

Запиши се

:

Минало събитие
Начало на обучението
15.10.2021
Край на обучението
15.10.2021
Продължителност
8 часа
LEAN PRODUCTION – Basic level

LEAN PRODUCTION – Basic level  за организиране на супер ефективно производство, с къс цикъл и ниски разходи, чрез премахване на излишните ресурси и процеси

Обучението представя работещи методи на Lean Production и възможностите, които предоставя на фирмите и организциите в България. Ние познаваме реалния български опит и ще го споделим с Вас.

Основни теми на обучението

  • Описване и измерване на производството
  • Картографиране на потока на добавяне на стойност (VSM)
  • Непрекъснат производствен поток и Точно навреме (JIT)
  • Обратно планиране (IP) и Поток с изтегляне (Pull Flow)
  • Много видове излишни ресурси и дейности (Muda)
  • Рационализирани работни места и участъци (5 S)
  • Накъсване на производствените серии (SSP)
  • Бърза смяна/пренастройка на оборудването (SMED) 
  • Тотална продуктивна поддръжка на производственото оборудване (TPM)
  • Всеобщо участие в постоянни подобрения (Kai Zen)
Запиши се
LEAN PRODUCTION – Basic level

Сертификат

След края на обучението получаваш сертификат, ако имаш необходимите за това присъствия по време на обучението и се справиш с поставените практически задачи.

Сертификатът ще има стойност в света на бизнеса и пред твоя настоящ или бъдещ работодател, тъй като ще свидетелства за знанията и уменията, придобити по време на обучението.

Сертификат

Цена на обучението

Индивидуален потребител

342 лв.

Цена с ДДС

Запиши се
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

LEAN PRODUCTION – Basic level

Запиши се

:

Минало събитие