Усъвършенстване на управлението и развитието на човешкия фактор в организацията

  • Начало
  • Обучения
  • Усъвършенстване на управлението и развитието на човешкия фактор в организацията

:

Минало събитие
Начало на обучението
29.03.2024
Край на обучението
30.03.2024
Продължителност
16 часа

Обучението по "Усъвършенстване на управлението и развитието на човешкия фактор в организацията" предоставя интензивна програма, насочена към развитието на ключови умения и знания в областта на управлението на персонала. Специално проектиран за ръководители на всички нива, специалисти по управление на човешките ресурси и други професионалисти. Програмата включва общ преглед на организацията и управлението, както и развитие на функцията по управление на човешкия фактор. Участниците ще придобият умения за формиране и внедряване на нови модели за управление на човешкия фактор, както и за усъвършенстване на вече съществуващите. Обучението е предназначено за тези, които търсят да развият своята кариера и да бъдат водещи фигури в областта на управлението на персонала в съвременната бизнес среда. Важни аспекти като управление на развитието на сътрудниците, стрес-менджмънт и управление на групови форми за творческо участие също са включени в програмата. Обучението е насочено към развитието на ключови умения и практически умения, необходими за ефективното управление на човешкия фактор в съвременните организации.

Програма

ТВОИТЕ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Професионална реализация след курса

Ръководители на отдел човешки ресурси

След курса, участниците ще разполагат с необходимите знания и умения за ефективно управление на персонала в различни типове организации.

Консултанти за организационно развитие

Със знанията и практическите умения, придобити от курса, участниците биха могли да консултират организации по стратегии за управление на човешкия фактор и подобряване на работната култура.

Лидери на проекти за усъвършенстване на персонала

С уменията за мотивиране на екипите и управление на развитието на персонала, участниците биха могли да ръководят проекти за подобряване на работната среда и увеличаване на ефективността на персонала.

Специалисти по обучение и развитие

След курса, участниците биха могли да се ангажират с разработването и провеждането на обучения и програми за развитие на персонала в организации.

Сертификат

След края на обучението получаваш сертификат, ако имаш необходимите за това присъствия по време на обучението и се справиш с поставените практически задачи. Сертификатът ще има стойност в света на бизнеса и пред твоя настоящ или бъдещ работодател, тъй като ще свидетелства за знанията и уменията, придобити по време на обучението.

Сертификат

Цена на обучението

Цена

960 лв.

Цена с ДДС

Избери план
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Усъвършенстване на управлението и развитието на човешкия фактор в организацията

:

Минало събитие