Основи на хидравликата

:

Минало събитие
Начало на обучението
14.05.2024
Край на обучението
17.05.2024
Продължителност
32 учебни часа

"Основи на хидравликата" е идеалнен курс за инженерно-технически кадри по автоматизация, като конструктори, проектанти и майстори, които желаят да разберат основите на хидравличните системи. Програмата предлага обширно покритие на "Основите на хидравликата" включително характеристиките, функциите и компонентите на хидравличните системи за задвижване и управление. Участниците ще се запознаят с физическите основи на хидротехниката и ще развият практически умения за разработване и прилагане на хидравлични системи в реални среди. Посредством обучението "Основи на хидравликата", участниците ще придобият необходимите знания и умения, които ще им помогнат в техния професионален растеж и ефективна работа с хидравлични системи.

Програма

ТВОИТЕ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Професионална реализация след курса

Инженери по хидравлика и автоматизация

Специалистите в тази област разработват и изграждат хидравлични системи, интегрирани в автоматизирани производствени процеси

Конструктори на хидравлични системи

Проектиране и изграждане на индивидуални компоненти и цели хидравлични системи, взаимодействайки със съществуващи и нови технологии.

Технически специалисти за управление на индустриални машини

Специалисти занимаващи се с монтажа, настройката и поддръжката на хидравлични системи, използвани в различни производствени среди

Майстори по обслужване и поддръжка на хидравлични уредби

Специалисти осъществяващи редовна поддръжка и сервизно обслужване на хидравлични системи, като извършват проверки, ремонти и замени на части

Сертификат

След края на обучението получаваш сертификат, ако имаш необходимите за това присъствия по време на обучението и се справиш с поставените практически задачи. Сертификатът ще има стойност в света на бизнеса и пред твоя настоящ или бъдещ работодател, тъй като ще свидетелства за знанията и уменията, придобити по време на обучението.

Сертификат

Често задавани въпроси

Цена на обучението

Цена

1245 лв.

Цена с ДДС

Избери план
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Основи на хидравликата

:

Минало събитие