EBC*L Сертифициран мениджър (ЕКР, Ниво 5)

:

Минало събитие
Начало на обучението
20.08.2022
Край на обучението
20.08.2022
Продължителност
8 учебни часа

Три учебни модула и практически проект:

 • В1  Мениджмънт на дейността: Планиране, контрол и отчитане (reporting) на функции, процеси, персонал, продукти и услуги
 • В2 Управление на проекти и работа в проектни екипи
 • В3 Разбиране на пазарните отношения, маркетингови и търговски аспекти на дейността
 • В4 ПРАКТИКА Бизнес проект за трансфер на знанията в работата

 

Програма

 • 1. Модул B1 Мениджмънт на дейностите в организацията. Планиране, контролинг и рипортинг

  20.08.2022

  • Мениджмънт на дейността – стратегически и оперативни цели, функции и структури, процеси, продукти
  • Цели и основи на планирането и контролинга в дейността, процесите, персонала и продуктите
  • Термини и структура на Контролинга
  • Контролинг на цялостната дейност
  • Контролинг на отделните бизнес звена
  • Контролинг на Персонала
  • Контролинг на Процесите и Качеството
  • Контролинг на Продукта
  • Контролинг на инвестициите

  Модулен изпит 60 мин.

   

 • 2. Модул 2 Маркетинг и Продажби

  20.08.2022

  • Основи на Маркетинга
  • Маркетингов анализ на бизнес средата
  • Маркетингов анализ на клиентите
  • Маркетинг на предприятието
  • Маркетинг на продуктите
  • Продажбена политика
  • Практика

  Модулен изпит 60 мин.

   

 • 3. Модул 3 Управление на проекти

  20.08.2022

  • Въведение в управлението на проекти: принципи, аспекти и процеси
  • Бизнес казус на Проекта
  • Проектно планиране и контрол на изпълнението
  • Проектен екип, роли и взаимодействия
  • Комуникацията в Проекта
  • Проектна документация
  • Управление на изпълнението на проекта

  Модулен изпит 60 мин.

   

 • 4. Модул 4 Разработване на бизнес проект

  20.08.2022

  Представяне и защита на проекта 60 мин.Представяне и защита на проекта 60 мин.

Цена на обучението

Дистанционно обучение

2418 лв.

Цена с ДДС

Избери план

присъствено/ смесено обучение с интерактивни уебинари

3332 лв.

Цена с ДДС

Избери план
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

EBC*L Сертифициран мениджър (ЕКР, Ниво 5)

:

Минало събитие