Системи за визуална инспекция с камери

Запиши се

:

Минало събитие
Начало на обучението
04.09.2024
Край на обучението
04.09.2024
Продължителност
8 учебни часа

Описанието на курса "Системи за визуална инспекция с камери" обхваща един ден интензивно обучение, фокусирано върху практическото прилагане на сензорни технологии за визуална инспекция, предоставени от Festo. Предназначен за инженерно-технически специалисти със солидно техническо образование, курсът предлага основни и напреднали умения за работа с модели като "SBSI-B" и "SBSI-Q". Участниците ще бъдат запознати с инструментите за монтаж, електрическите интерфейси и софтуерните платформи за конфигуриране на системите за визуална инспекция. Структурираните практически упражнения ще им предоставят възможност да приложат уменията си в реални сценарии на инспекция и анализ на изображения. Курсът е идеален за инженери автоматизация, техници по автоматизация и контрол, както и за инженери по качеството, които търсят да подобрят и оптимизират производствените процеси в техните организации.

Запиши се

Програма

ТВОИТЕ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Професионална реализация след курса

Работа в производство и автоматизация

Участниците ще бъдат подготвени да работят в производствени среди, където се изисква инспекция на изделия и контрол на качеството. Те могат да работят като специалисти по инсталиране, конфигуриране и поддръжка на системи за визуална инспекция в производствени линии.

Програмиране на промишлени роботи

Уменията за работа със системи за визуална инспекция са от изключителна важност за програмистите на промишлени роботи. Участниците могат да използват своите познания за да програмират роботи за извършване на сложни визуални задачи, като инспекция на изделия или разпознаване на дефекти.

Контрол на качеството

След завършването на курса, участниците могат да се занимават с контрол на качеството в различни индустриални сектори. Те ще могат да използват системи за визуална инспекция за откриване на дефекти, анализ на производствени процеси и подобряване на качеството на продукцията.

Консултантски услуги

Някои участници може да изберат да предлагат консултантски услуги в областта на визуалната инспекция и автоматизацията. Те могат да помогнат на компаниите да изберат и интегрират подходящи системи за визуална инспекция в техните производствени процеси.

Сертификат

След края на обучението получаваш сертификат, ако имаш необходимите за това присъствия по време на обучението и се справиш с поставените практически задачи. Сертификатът ще има стойност в света на бизнеса и пред твоя настоящ или бъдещ работодател, тъй като ще свидетелства за знанията и уменията, придобити по време на обучението.

Сертификат

Често задавани въпроси

Цена на обучението

Цена

390 лв.

Цена с ДДС

Избери план
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Системи за визуална инспекция с камери

Запиши се

:

Минало събитие