Теория на ограниченията: Издърпваща система за управление на запасите

  • Начало
  • Обучения
  • Теория на ограниченията: Издърпваща система за управление на запасите

:

Минало събитие
Начало на обучението
04.11.2021
Край на обучението
04.11.2021
Продължителност
8 часа

В световен мащаб търговските компании губят средно 7,5% от оборота си поради липса на наличност (stock-out) на някои артикули и поради разпродажби поради твърде голяма наличност (overstock) от други артикули. Тъй като оперативните разходи са в голяма степен константни за търговска компания, 1% повече продажби може да означава 10% повече нетна печалба – потенциалът за подобрение на резултатите е значителен.

Умения, които ще придобиеш

За да се запознаете с Теорията на ограниченията и как да знаете как да я прилагате във Вашия бизнес

Решаващо конкурентно предимство за търговска компания

Щe получите готови решения от Теория на ограниченията за веригата от доставки

Ще помогнем да промените модела от избутване към издърпване

Оптимизиране на наличността на стоките

Защо е важно да правим чести доставки и динамично управление на стоковите буфери в зависимост от промените в модела на потребление

Ще се научим как да управляваме промяната?

Ще Ви запознаем с източниците на съпротивата срещу промените

Програма

Лектори

Сертификат

След обучението ще получите удостоворение за участие и учебни материали.

Сертификат

Цена на обучението

Цена

Цената е за един участник в един модул. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали.

252 лв.

Цена с ДДС

Запиши се
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Теория на ограниченията: Издърпваща система за управление на запасите

:

Минало събитие