Теория на ограниченията: Производствени решения. Управление на тесните места

 • Начало
 • Обучения
 • Теория на ограниченията: Производствени решения. Управление на тесните места

:

Минало събитие
Начало на обучението
17.05.2021
Край на обучението
17.05.2021
Продължителност
8 часа

Видими, бързи и неизискващи инвестиции подобрения на резултатите!

В почти всички производствени компании има между 20 и 50% скрит/загубен капацитет.

При производство по поръчка високите нива на незавършено производство забавят изпълнението. Навременната доставка, срокът за изпълнение и производителността на ресурсите не са удовлетворителни.

При производство за наличност/склад често се пропускат продажби на някои артикули поради липса на наличност, а в същото време от други артикули има прекомерни запаси.

Производствените решения от Теория на ограниченията позволяват видими, бързи и неизискващи инвестиции подобрения на резултатите, стабилността, хармонията и общата ефективност на производствените компании.

Основни теми на обучението

 • Увод в Теория на ограниченията – холистичен (цялостен) модел за управление
 • Как се създава решаващо конкурентно предимство за производствена компания
 • Пет фокусиращи стъпки
 • Разбиране на основните проблеми и причините за тях в производствена среда
 • Как се решават основните проблеми
 • Производство по поръчка – МТО
 • Производство за склад/наличност – МТА
 • Природа на съпротивата среща промяната и меко управление на промяната

Умения, които ще придобиеш

Производство по поръчка. Решението от Теория на ограниченията осигурява по-кратки срокове на изпълнение, увеличен капацитет и навременна доставка

Локалната оптимизация или оптимизация на производствената система като цяло

Производство за наличност/склад.

Как можем да постигнем значително подобрение на резултатите и стабилността в кратък срок и без инвестиции?

Решението от Теория на ограниченията осигурява увеличен капацитет, по-добра наличност на продуктите в склад готова продукция и по-ниско ниво на материалните запаси в системата

check

Процес на непрекъснато подобрение – как да управляваме промяната?

Сертификат

След края на обучението получаваш сертификат, ако имаш необходимите за това присъствия по време на обучението и се справиш с поставените практически задачи.

Сертификатът ще има стойност в света на бизнеса и пред твоя настоящ или бъдещ работодател, тъй като ще свидетелства за знанията и уменията, придобити по време на обучението.

Сертификат

Цена на обучението

Индивидуален потребител

252 лв.

Цена с ДДС

Запиши се
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Теория на ограниченията: Производствени решения. Управление на тесните места

:

Минало събитие