Теория на ограниченията: Управление на проекти по метода на критичната верига

  • Начало
  • Обучения
  • Теория на ограниченията: Управление на проекти по метода на критичната верига

:

Минало събитие
Начало на обучението
06.10.2021
Край на обучението
06.10.2021
Продължителност
8 часа
Теория на ограниченията: Управление на проекти по метода на критичната верига

По-кратки срокове за изпълнение и с по-добро качество!

Повечето проекти не приключват навреме*, в рамките на бюджета и с пълна спецификация и ползи. Обучението представя основните проблеми, водещи до такива ситуации, и съответното решение – методология за управление на проекти, която дава възможност за по-кратък срок за изпълнение, с по-добро качество в рамките на бюджета (спестени разходи) и с пълна спецификация и ползи. Заедно с това се намаляват стресът и конфликтите в организацията.

Въз основа на повече от 20 години опит в много компании в цял свят резултатите от прилагането на този метод са:

- средно 25% по-кратък срок за изпълнение;

- пълна спецификация и високо качество на изпълнение;

- по-малко разходи;

- подобрена комуникация, мотивация и екипна работа.

Основни теми на обучението

  • Увод в Теория на ограниченията – холистичен (цялостен) модел за управление
  • Разбиране на основните проблеми в проектната среда и причините за тях
  • Как се решават основните проблеми в проектната среда
  • Метод за планиране с Критична верига – основни елементи
  • Критична верига в многопроектна среда и управление на портфолио от проекти
  • Изпълнение на проект, планиран по метода на Критичната верига
  • Управление на промяната
Теория на ограниченията: Управление на проекти по метода на критичната верига

Умения, които ще придобиеш

Ще се запознаете с организацията като система. Локалната оптимизация и оптимизацията на цялостната система check

Ще научите кои са причините за основните проблеми в проектната среда

Ще се научите да управлявате проекти по метода на Критичната верига – решение на основните проблеми в проектната среда

Ще разберете как да приключвате проектите в по-кратък срок, в рамките на бюджета, с изпълнение на всички параметри на проекта и с повече хармония в организацията

Ще разберете кое е решаващото конкурентно предимство в проектна среда

Ще ви запознаем с различните слоеве на съпротива срещу промените

Ще говорим за това как да управляваме промяната!

Сертификат

След края на обучението получаваш сертификат, ако имаш необходимите за това присъствия по време на обучението и се справиш с поставените практически задачи.

Сертификатът ще има стойност в света на бизнеса и пред твоя настоящ или бъдещ работодател, тъй като ще свидетелства за знанията и уменията, придобити по време на обучението.

Сертификат

Цена на обучението

Индивидуален потребител

252 лв.

Цена с ДДС

Запиши се
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Теория на ограниченията: Управление на проекти по метода на критичната верига

:

Минало събитие