Управление на IT услуги

:

Минало събитие
Начало на обучението
24.11.2023
Край на обучението
26.11.2023
Продължителност
24 учебни часа

Този курс представя седем модула, които обхващат различни аспекти на управлението на услуги и IT проекти. Участниците ще придобият знания и умения в области като управление на услуги, ISO стандарти, икономичен (Lean) подход, финансово управление, документиране на системи за управление на услуги и управление на проекти. Курсът се насочва към мениджъри на IT организации, бизнес анализатори и други специалисти в областта на IT и управлението на услуги.

Всички участниците ще бъдат запознати с важни концепции и практики, свързани със сертифициране на системи за управление на услуги и информационна сигурност, както и с методи за подобрение на бизнес процесите. Курсът предоставя широк спектър от знания и умения, които ще им помогнат да постигнат ефективност и качество в предоставянето на IT услуги и управлението на проекти.

Програма

 • 1. Въведение в управлението на услуги

  14.11.2023

  Услуга. Определение. Продукти и услуги. Защо всичко, което ползваме, може да се разглежда като услуга. Добри практики и ISO-стандарти за управление на услуги: ITIL 4 и ISO 20000 – Системи за управление на услуги. Преглед на ITIL 4: Система за стойностни услуги, Четири измерения на управлението на услуги и Практики за управление на услуги.

 • 2. Проектът за внедряване на Система за управление услуги

  14.11.2023

  Фамилията стандарти за управление на услуги ISO 20000. Процесен подход. Преглед на стандарта ISO/IEC 20000-1:2018 Информационни технологии – Управление на услуги – Част 1: Изисквания относно системата за управление на услуги.

 • 3. Икономичен (Lean) подход към внедряването на СУУ. Проектиране, изграждане и преход към услуга

  15.11.2023

  Процес и техники за проектиране на услуги. Определяне на изискванията относно услугата. Инженеринг на изискванията – класически и Agile-подход. Универсален подход чрез проектиране на предложението за стойност за услуга и на бизнес модела, който го произвежда и доставя. Практическа работа представяне на услуги

  • Жизнен цикъл на услуга 

  • Портфолио на услугите

  • Каталог на услугите и неговите елементи

  • Описания на услуга.

  • Споразумение за нивото на услуга

  • Практическа работа

 • 4. Управление на наличността и непрекъснатостта на услуга. Информационна сигурност. ISO 27001

  15.11.2023

  Непрекъснатост на дейностите – добри практики и ISO-стандарти. Стратегии за непрекъснатост. Важни ключови показатели. Разработване на планове за непрекъснатост. Тестване на плановете. Изпълнение на план за непрекъснатост и последващи действия. Информационна сигурност – ISO 27001. Практическа работа.

 • 5. Бюджет, счетоводство и таксуване за услуги

  16.11.2023

  Три основни процеса за управление на финансовите аспекти на услугите. Възвращаемост на инвестициите в услуги. Възвращаемост на инвестициите в информационна сигурност. Практическа работа.

 • 6. Документиране на Системата за управление на услуги. Проектиране и подобряване на бизнес процеси

  16.11.2023

  Документи и запис Задължителни и препоръчителни документи в СУУ. Документиране на процесите на СУУ. Вербално и графично представяне на процесите на СУУ. Практическа работа

 • 7. Въведение в управлението на проекти

  16.11.2023

  Преглед на методи за управление на класически (waterfall) и гъвкави (Agile) проекти. Прилагане при разработване на ИТ-услуги. Примери и практическа работа.

ТВОИТЕ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Професионална реализация след курса

Управление на IT услуги

Способността да ефективно управляват IT услуги в съответствие с международни стандарти и добри практики, като ITIL 4 и ISO 20000.

Реализация чрез използване на интегриран подход

Възможността да използват интегриран подход към проектирането, предоставянето и управлението на IT услуги, включително прилагането на икономичен (Lean) подход.

Способността да прилагат стандарти като ISO 27001 за гарантиране на информационната сигурност на IT услугите и организацията като цяло

Специалист по управление на информационната сигурност

Професионално управление на проекти

Хората ще могат да прилагат различни методи за управление на проекти, включително класически (waterfall) и гъвкави (Agile) подходи, което може да подпомогне успешното разработване на IT услуги и внедряването на системи за управление на услуги.

Реализация чрез бизнес процеси и подобрение

Умеят да документират и моделират бизнес процеси, подобрявайки ефективността и качеството на услугите и процесите в организацията.

Два сертификата удостоверяващи знанията и уменията на участниците

Сертификат, издаден от Хайкад Академия и училище за бизнес компетенции - лицензиран център за професионално обучение.

Два сертификата удостоверяващи знанията и уменията на участниците

Често задавани въпроси

Цена на обучението

Присъствено

1080 лева лв.

Цена с ДДС

Запиши се

Онлайн

880 лева лв.

Цена с ДДС

Запиши се
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Управление на IT услуги

:

Минало събитие