Управление на себестойността

Запиши се

:

Минало събитие
Начало на обучението
10.05.2024
Край на обучението
10.05.2024
Продължителност
6 часа

Обучението по "Управление на себестойността" е за всеки, който желае да разбере и оптимизира разходите в своята организация. Програмата предлага комплексно въведение в основните концепции и методи за управление на себестойността, като се фокусира върху практически приложения в различни сектори на бизнеса. Участниците ще придобият необходимите знания и умения за анализиране, планиране и контрол на разходите, което ще им помогне да подобрят ефективността и конкурентоспособността на своите проекти и продукти. Съдържанието на курса включва изучаване на основни модели и техники за управление на себестойността, като се обърне специално внимание на принципите на бюджетен контрол и функционално-стойностен анализ.

Запиши се

Програма

 • 1. Разходи, себестойност и цена – общ преглед

  10.05.2024

  Видове себестойност, взаимовръзка между видове себестойност и цена;

  Класификация на елементите на производствената себестойност.

 • 2. Управление на себестойността

  10.05.2024

  Управлението на себестойността – основни етапи: изчисляване на разходите, планиране на разходите, контрол на разходите и оптимизиране на разходите;

  Основни модели по управление на себестойността – система за бюджетен контрол, система за специализирано усъвършенстване и система за тотално управление на себестойността.

 • 3. Базови техники за управление на себестойността

  10.05.2024

  Техника за определяне  на критичната точка на равновесието (КТР);

  Функционално-стойностен инженеринг и функционално-стойностен анализ (ФСИ/ФСА);

  Други подходи и техники.

ТВОИТЕ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Професионална реализация след курса

Специалисти-анализатори

Специалисти в управление на себестойността

Специалисти в оптимизацията на себестойността

Сертификат

След края на обучението получаваш сертификат, ако имаш необходимите за това присъствия по време на обучението и се справиш с поставените практически задачи. Сертификатът ще има стойност в света на бизнеса и пред твоя настоящ или бъдещ работодател, тъй като ще свидетелства за знанията и уменията, придобити по време на обучението.

Сертификат

Цена на обучението

Цена

350 лв.

Цена с ДДС

Избери план
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Управление на себестойността

Запиши се

:

Минало събитие