Въвеждащо обучение в 3DEXPERIENCE

:

Минало събитие
Начало на обучението
19.01.2023
Край на обучението
19.01.2023
Продължителност
8 часа

3DEXPERIENCE е най-новата инженерна и бизнес платформа за управление на развойни и производствени проекти на фирма Dassault Systemes. 3DEXPERIENCE е създадена с поглед към организацията на проекти, контрол на финанси и информация и поддържане на ефективно използване на ресурсите на компанията. Модулно изградената архитектура на 3DEXPERIENCE й дава възможност да интегрира в единна платформа всички продукти на Dassault Systemes CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA. EXPERIENCE осигурява централизирано съхраняване и контролирано управление на информацията, както и регламентиран достъп до нея за всички участници в проекта - конструктори, технолози, икономисти, или ръководители на проекта. Платформата предоставя богат набор от инструменти за задаване и проследяване на задачи, срокове, отговорници, както и точна финансова информация за разходите за изпълнение на отделните задания. EXPERIENCE дава възможност за прецизен контрол на развитието на проекта по отношение на изпълнението на отделните подзадания при пълен мониторинг на финансовите параметри и зададените срокове.

Програма

Сертификат

След края на обучението получаваш сертификат, ако имаш необходимите за това присъствия по време на обучението и се справиш с поставените практически задачи.

Сертификатът ще има стойност в света на бизнеса и пред твоя настоящ или бъдещ работодател, тъй като ще свидетелства за знанията и уменията, придобити по време на обучението.

Сертификат

Цена на обучението

Индивидуален потребител

250 лв.

Цена с ДДС

Избери план
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Въвеждащо обучение в 3DEXPERIENCE

:

Минало събитие