ДИГИТАЛНА АКАДЕМИЯ ХАЙКАД ВИ ПРЕДСТАВЯ ОНЛАЙН СЕМИНАРА "CATIA - ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ".

  • Начало
  • Семинари
  • ДИГИТАЛНА АКАДЕМИЯ ХАЙКАД ВИ ПРЕДСТАВЯ ОНЛАЙН СЕМИНАРА "CATIA - ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ".

Минало събитие
Начало на семинара
13.04.2020 13:00
Край на семинара
13.04.2020 14:00
Продължителност

Дигитална академия Хайкад Ви представя онлайн семинара "CATIA - ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ".

Ще ви запознаем с функционалности на CATIA за създаване на идустриални изделия с високи изисквания към техните естетически харатеристики. Ще разберете, защо два продукта с еднакви технически функционалности понякога не създават еднакъв интерес от страна на крайните клиенти. Заинтригувахме ли Ви?
Ще Ви очакваме на 13 Април от 10:00 часа!

ДИГИТАЛНА АКАДЕМИЯ ХАЙКАД ВИ ПРЕДСТАВЯ ОНЛАЙН СЕМИНАРА "CATIA - ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ".

Минало събитие