Стажантска програма на Schneider Electric

Всички позиции са с 12 месеца продължителност и осигурена подкрепа от ментори. Фокусирани сме над това да дадем ценен практически опит в свръхмодерна индустриална среда с развити и етични бизнес практики, както и атрактивни условия за младите специалисти.