Adhesion and Adhesives Technology

Adhesion and Adhesives Technology

389.98 лв.

Тази книга описва на ясен и разбираем език трите основни дисциплини на технологията на залепване: 1) механика на лепилната връзка, 2) химия на лепилата и 3) наука за повърхностите.  Предполагат се известни познания по физична и органична химия, но не се изисква познаване на науката за адхезията. Акцентът е поставен върху разбирането на адхезията, как повърхностите могат да бъдат подготвени и модифицирани и как лепилата могат да бъдат формулирани, за да изпълняват дадена задача. В цялата книга авторът предоставя широк поглед върху областта, като последователният му стил води читателя от една стъпка към следващата в придобиването на представа за науката.  Четвъртото издание има допълнително съдържание, обхващащо устойчивостта (използване на природни продукти в лепилата) и свързването на композитни материали. Има също така актуализации и малки подобрения навсякъде, както и някои нови въпроси за преглед, включени в края на главите.  Съдържание:  - Въведение - Механични свойства на материалите във връзка с лепилата - Механични изпитвания на ефективността на лепилните връзки - Основи на междумолекулните сили и науката за повърхностите - Основни физични/химични свойства на полимерите - Връзка на науката за повърхностите и науката за адхезията - Подготовка на повърхността на повърхностите за свързване с лепило - Химия и физични свойства на структурните лепила - Химия и физични свойства на лепилата на основата на еластомери - Термопластични, псевдотермопластични и други лепила - Основи за проектиране на лепилни връзки - Индекс

 

9781569908556

Количество:

Всички цени са с включено ДДС

Speedy delivery logo
Вашата поръчка ще бъде обработена и изпратена по Speedy. На следващата стъпка от завършване на поръчката можете да изберете дали да получите пратката до адрес или до офис на куриера.