Технически изделия от пластмаси и шприцформи

:

Минало събитие
Начало на обучението
08.07.2024
Край на обучението
12.07.2024
Продължителност
40 часа

Курсът "Технически изделия от пластмаси и шприцформи" е специализирана програма, насочена към ръководители, конструктори и технолози, които желаят да развият своите умения в областта на проектирането и производството на пластмасови изделия. Със съдържание, обхващащо всички аспекти на инструменталната екипировка за шприцване, курсът предлага обучение върху инженерни пластмаси, конструкция на шприцформите, температурни режими, дефекти и начини за отстраняването им. Със завършването на курса, участниците ще бъдат добре подготвени да се справят с предизвикателствата на проектирането и производството на пластмасови изделия, като използват най-съвременните методи и технологии. Обучението е структурирано в рамките на 40 часа, като включва както теоретичен материал, така и запознаване с методите на работа, които да осигурят на участниците необходимите знания за успешна професионална реализация.

Програма

 • 1. Инженерни пластмаси

  08.04.2024

  Инженерни пластмаси, в т.ч. с високи показатели. Свойства. Приложения. /с повишено внимание към широко прилаганите у нас пластмаси ABS, PC, PA,PP, РС+АВS, POM/.(с  различни проценти пълнители )

 • 2. Пластмасови изделия

  08.04.2024

  • Конструктивно оформяне и технологични изисквания
  • Стени : дебелини, наклони, бортове
  • Оребряване
  • Засечки
  • Отвори и междуосови разстояния
  • Радиуси на закръгления
  • Резби
  • Повърхнини-грапавост, надписи, гравюри, рифеловане
  • Армиране
  • Многокомпонентни монолитни изделия
  • Изделия, съставени от твърди и меки пластмаси
  • Изделия с особени качества
  • Изделия, състоящи се от присъединяване на няколко детайла
  • Изделия от детайли, свързани чрез еластично деформиране
  • Пресови съединения на пластмасови детайли
  • Изделия от два или повече детайла шприцвани едновременно с помощта на филмови шарнири
  • Свиване на пластмасите. Кинетика. Колебания
  • Точност и взаимозаменяемост на пластмасовите изделия
  • Функционална точност
  • Технологична точност. Технологични допуски на размерите на гладки изделия
  • Допуски.Стандарт ISO-DIN 16742
  • Сглобки
  • Отклонения от формата и разположението на повърхнините на шприцвани изделия
 • 3. Конструкция на шприцформите

  08.04.2024

  • Класификация на шприцформите
  • Последователност в конструирането на шприцформи
  • Конструктивно оформяне на шприцформите
  • Обикновени
  • Събуващи
  • Шибърни
  • Конусни
  • С Две делителни равнини.
  • Етажни
  • Касетни
  • Горещоканални
  • С изолирани канали
  • Безканални
  • С шприцване по делителната равнина
  • Специфични
  • ШФ за единично и дребносерийно производство
 • 4. Формуващи детайли на шприцформите

  08.04.2024

  • Характер на запълване на формуващите обеми. Фази. Деформации. Особености
  • Налягане необходимо за напълване на формуващите обеми
  • Модели за напълване на формите. Напрежения на срязване
  • Конструкции на формуващите детайли
  • Конструктивно представяне на резбови формуващи повърхнини
  • Напасване на формуващите елементи
  • Технически изисквания за точността на изработ- ване и сглобяване на формуващите детайли на ШФ
  • Пресмятане на размерите на формуващите повърхнини и обеми
  • Якостни изчисления на формуващите детайли
 • 5. Леякови системи на шприцформите

  08.04.2024

  • Класификация. Правила за разполагане
  • Студени /обикновени, твърди/ леякови системи. Разновидности
  • Горещоканални леякови системи. Принципни различия. Подходащи пластмаси
  • Балансирани леякови системи за производство на изделия с подобрени физико-механични качества и повишена точност на размерите: Melt-Flipper:
  • Балансиране на студеноканални леякови системи
  • Балансиране на горещоканални леякови системи
  • Съществени преимущества на различните леякови системи
 • 6. Вентилационни системи

  09.04.2024

  • Конструктивно оформяне
  • Пресмятане на вентилационните канали.
   • Оразмеряване в зависимост от вида на пластмасите
 • 7. Температурни режими на шприцформите

  09.04.2024

  • Принципи. Пресмятане
  • Напречно сечение на темпериращите канали
  • Темпериране на поансоните
  • Темпериране на матриците
  • Темпериране на други детайли от ШФ
  • Елементи от темпериращите системи
  • Нови технологии за темпериране:
   • Разделно /контурно/
   • Със СО2
   • Динамично
   • Индукционно
  • Препоръки относно темпериращите системи
 • 8. Системи за изваждане на изделията

  09.04.2024

  • Физични явления при изваждане на изделията
  • Пресмятане на силите за изваждане на изделията
  • Видове системи за изваждане на изделията
  • Изваждане на резбови изделия
  • Изваждане на изделията с флуид
  • Изваждане на леяците
 • 9. Системи за водене и центроване

  09.04.2019

  Водене и центроване с водачи /колони/ и втулки

  • Плоски водачи
  • Центроващи /опорни/ конуси
  • Клинове
  • Центроване с цилиндрични щифтове
  • Центроване с конусни щифтове и конусни водачи
  • Спомагателни детайли
 • 10. Установяване и закрепване на ШФ към машинитe

  10.04.2024

  Установяване и закрепване на ШФ към машините

 • 11. Материали за изработване на шприцформи

  10.04.2024

  • Стомани
  • Твърди сплави
  • Мед и медни сплави
 • 12. Нормализирани и стандартизирани шприцформи

  10.04.2024

  • Пакети за шприцформи
  • Детайли и механизми
 • 13. Точност и грапавост на детайлите за ШФ

  11.04.2024

  • Непробити плочи
  • Пробити плочи
  • Водачи и водещи втулки
  • Шибри
 • 14. Дефекти в пластмасовите изделия и начини за отстраняване

  11.04.2024

  Характерни дефекти в пластмасовите изделия. Физическа същност на процесите в структурата им. Причини свързани с материалите, конструкцията, технологичните параметри, облъчванията и машините. Препоръчитилни начини за отстраняване. Цветни снимкови материали.

   

 • 15. Дефекти в изделията, причинени от ШФ и начини за отстраняване

  12.04.2024

  Характерни дефекти в изделията причинени от шприцформите /от конструкциите и пропуски в производството им /. Цветни снимкови материали

 • 16. Иновации в конструкциите на ШФ и технологиите на изработване

  12.04.2024

  • Усъвършенстване и внасяне на нови елементи в конструкциите на шприцформите
  • Иновации в технологиите за изработване на шприцформи
  • Технологии за бързо изработване на прототипи на изделия. Описание и управление на процесите. Методи и технологии: SLA, SLA+DLP, 3DP, MJM, LOM, SGC, Inkjets, FDM, SLS, SLM, LENS.Обща характеристика, област на приложение и предимства на методите
  • Технологии за бързо изработване на формуващи детайли.
  • Класификации. Видове методи.
  • Сравнителни оценки. Оптимизиране на моделите и качеството на детайлите
 • 17. Заключителна лекция

  12.04.2024

  Обобщаване на изнесената в лекциите информация. Допълване на пропуснати елементи.   Забележки и предложения на участниците в курса. Дискусия.

ТВОИТЕ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Професионална реализация след курса

Конструктор на пластмасови детайли в автомобилната индустрия

Конструктор на изделия от пластмаса

Конструктор на шприцформи

Технолог в производство на изделия от пластмаса

Сертификат

След края на обучението получаваш сертификат, ако имаш необходимите за това присъствия по време на обучението и се справиш с поставените практически задачи. Сертификатът ще има стойност в света на бизнеса и пред твоя настоящ или бъдещ работодател, тъй като ще свидетелства за знанията и уменията, придобити по време на обучението.

Сертификат

Често задавани въпроси

Цена на обучението

Цена за участник

880 лв. лв.

Цена с ДДС

Избери план
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Технически изделия от пластмаси и шприцформи

:

Минало събитие