LEAN ПРАКТИКИ

LEAN ПРАКТИКИ

45 лв.

АНОТАЦИЯ НА КНИГАТА „LEAN ПРАКТИКИ“

От какво зависи един бизнес да бъде успешен? Как да увеличим приходите и да намалим разходите? И най-вече, как да разкрием и елиминираме вътрешните загуби от излишни за клиента ресурси и дейности?

В повечето от нормалните бизнеси не може да се влияе значимо на продажните цени, нито на цените на ресурсите. Какво им остава тогава? Остава това, което протича между входа и изхода на фирмата – това са капацитетът и ефективността на вътрешните процеси. В тях и с тях фирмата създава принадена стойност.

В продължение на десетилетия първо автомобилостроителният бранш и впоследствие редица други браншове тръгват по пътя на Lean в търсене на по-високата ефективност.

Lean е философия за работа, освободена от ресурси и дейности, които са излишни за клиента, защото не създават стойност за него. Lean е система от организационни и социокултурни инструменти, чието познаване улеснява и гарантира ефективен бизнес. Lean е модел за производство в къси серии и широко портфолио, с кратък срок за изпълнение, ниски разходи и респект към качеството. Lean е рецепта за ефективност. За всяка фирма рецептите са различни, но целта е еднаква – високо ефективен бизнес!

Книгата LEAN ПРАКТИКИ е наръчник за въвеждане на принципите и инструментите на Lean. Тя споделя знанията и опита на екипа на „Алфа Куолити“ от наблюдения и анализ на работата по Lean на 120 фирми в България. Откроява се опитът на близо 35 фирми, членове на двата Lean клуба към „Алфа Куолити“. Те са доказали и продължават да го правят, че не само Lean е приложим у нас, но и че дава винаги положителни резултати. Видян и осмислен от първа ръка, българският опит е описан и анализиран. Успехите и уроците от трудните моменти сочат верния път, пазят от грешки и намаляват рисковете.

Купи

Speedy delivery logo
Вашата поръчка ще бъде обработена и изпратена по Speedy. На следващата стъпка от завършване на поръчката можете да изберете дали да получите пратката до адрес или до офис на куриера.