Екодизайн

Екодизайн

139,98 лв.

Екодизайн означава интегриране на екологичните фактори в процеса на проектиране на всички видове продукти - от играчки, опаковки, домакински уреди до промишлени продукти като компресори. Той изисква мислене за жизнения цикъл, като въздействието върху околната среда се свежда до минимум на всички етапи от продуктовия цикъл - от добива на суровини до края на употребата. Екодизайнът е и ключът към успеха в прехода към модела на кръгова икономика. Правилата за екодизайн са ръководство за разработване на продукти, които се вписват в кръговата икономика.  Тази уникална книга служи като ключово ръководство за дизайнери, организации, правителства, компании или всеки друг, който се интересува от устойчиво бъдеще, като разглежда три основни теми: Първо, обяснява се какво представлява екодизайнът и как той се вписва в необходимостта от устойчива планета. Второ, екодизайнът е показан като последователен и практически процес с план и инструменти, които могат да се използват за осигуряване на решения на екологичните предизвикателства, пред които е изправен светът. На трето място, е представено въздействието на подхода за екодизайн върху предприятията, правителствата и потребителите.  Както законодателството, така и натискът от страна на потребителите за по-устойчиви стоки и услуги изискват от промишлеността и академичните среди да предложат смислени решения, които отчитат както икономическите, така и обществените и екологичните аспекти. Тази книга осигурява необходимата яснота и инструменти за оценка на настоящите продукти и подпомага и вдъхновява проектирането на нови такива, за да се сведе до минимум въздействието върху околната среда и да се подобри кръговия характер.  Съдържание: * Необходимост от екодизайн * Възникване на екодизайна и модела на кръговата икономика * Дизайн за Х * Инструменти за екодизайн * Екодизайн в процеса на разработване на продукти * Стимулиране на екодизайна * Екодизайн и предприемачество * Екодизайн и управление * Екодизайн и потребители

 

9781569908617

Количество:

Всички цени са с включено ДДС

Speedy delivery logo
Вашата поръчка ще бъде обработена и изпратена по Speedy. На следващата стъпка от завършване на поръчката можете да изберете дали да получите пратката до адрес или до офис на куриера.