Micro Injection Molding

Micro Injection Molding

350.99 лв.

"Micro Injection Molding" отговаря на необходимостта от специална книга, посветена изключително на микро шприцването и преодоляването на предизвикателствата при управлението и обработката на полимерни материали в свръхмалки мащаби. Микроформоването под налягане е основният процес за масово производство на полимерни компоненти с критични размери в субмилиметровия диапазон, то обаче не е просто просто намаляване на мащаба на конвенционалното формоване под налягане и трябва да се разберат специфичните взаимодействия между материала, процеса и продукта, за да се постигнат микроформовани продукти с почти нулева нетна форма на дефекти.  Микроформоването обикновено се свързва със свръхвисока точност и превъзходни технологични възможности. Микроформованите продукти имат допустими отклонения на размерите до едноцифрен микрометричен диапазон и повърхностна обработка с грапавост от субмикрометричен до няколко нанометра диапазон. Микро- и наноструктурираните повърхности на инструментите се възпроизвеждат с много висока точност на възпроизвеждане върху полимерните продукти. Микроформоването под налягане е изключително подходящо за производството на многофункционални микрокомпоненти, като микроимпланти, микрофлуидни системи, полимерни микрооптични елементи и микромеханични системи.  Настоящата книга предоставя на инженери, ръководители на проекти, изследователи, консултанти и други специалисти, занимаващи се с прецизна обработка на полимери и микропроизводство, изчерпателно, актуално и подробно разглеждане на основните теми, свързани с микроформоването - от технологията на материалите и процесите до инструменталната екипировка, ключовите технологии и вариантите на многоматериалните процеси.  Съдържание: - Част 1 - Полимерни материали и микротехнология на процеса: технология на машините за микроформоване; мониторинг и контрол на процеса на микроформоване; структура и свойства на полимерните материали в частите за микроформоване; репликация на повърхността при микроформоване - Част 2 - Технологии за инструментална екипировка за микроформоване: технологии за микрообработка при микроформоване; технологии за свръхпрецизна обработка при микроформоване; повърхностна обработка на инструментите за формоване при микроформоване - Част 3 - Ключови технологии за микроформоване: вакуумно-асистирано микроформоване; моделиране и симулация на микроформоване; метрологично осигуряване на качеството при микроформоване; адитивно производство за микроинструменти и бързо прототипиране на микрочасти - Част 4 - Микрообработка на многоматериали: микропрахово формоване; многоматериално микроформоване

 

9781569906538

Количество:

Всички цени са с включено ДДС

Speedy delivery logo
Вашата поръчка ще бъде обработена и изпратена по Speedy. На следващата стъпка от завършване на поръчката можете да изберете дали да получите пратката до адрес или до офис на куриера.