Автоматизация и електрически задвижвания

Запиши се

:

Минало събитие
Начало на обучението
24.07.2024
Край на обучението
26.07.2024
Продължителност
24 учебни часа

Обучителният курс "Автоматизация и електрически задвижвания" е специално създаден с цел да предостави инженерно-технически кадри по автоматизация със знания и умения в областта на електрическите елементи и техните управляващи системи. Това обучение ще ви запознае със съвременни технологии и методи, които са от съществено значение за успешното изпълнение на проекти в областта на автоматизацията и индустриалните приложения.

Запиши се

Програма

ТВОИТЕ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Професионална реализация след курса

Инженери по автоматизация в промишлеността

Инженери по автоматизация в промишлеността, отговорни за проектиране, разработване и поддръжка на автоматизирани системи за производство.

Техници по инсталация и поддръжка на електрически системи

Техници по инсталация и поддръжка на електрически системи в различни индустриални сектори, като автомобилостроенето, електрониката, фармацевтиката и други.

Специалисти по програмиране на PLC системи

Специалисти по програмиране на PLC системи, които могат да работят върху разработването и оптимизирането на контролни програми за различни промишлени приложения.

Сертификат

След края на обучението получаваш сертификат, ако имаш необходимите за това присъствия по време на обучението и се справиш с поставените практически задачи. Сертификатът ще има стойност в света на бизнеса и пред твоя настоящ или бъдещ работодател, тъй като ще свидетелства за знанията и уменията, придобити по време на обучението.

Сертификат

Често задавани въпроси

Цена на обучението

Цена

990 лв.

Цена с ДДС

Избери план
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Автоматизация и електрически задвижвания

Запиши се

:

Минало събитие