БДС EN ISO 50001:2018

Системи за управление на енергията

:

Минало събитие
Начало на обучението
17.06.2022
Край на обучението
17.06.2022
Продължителност
8 часа
БДС EN ISO 50001:2018

Системи за управление на енергията

Международният стандарт ISO 50001 има за цел да помогне на организациите да определят системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики, вкл. енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията. Прилагането на този стандарт цели систематично управление на енергията. ISO 50001 e приложим за всички организации, независимо от техния вид, размер и дейност, като посочва специфичните изисквания, приложими към използването и потреблението на енергия, включително измерване, документиране и докладване, планиране и закупуване на оборудване, човешки ресурси и др., които допринасят за енергийните характеристики. ISO 50001 осигурява системата, по която една организация може да идентифицира миналото, сегашното и бъдещото потребление на енергия и да разработи енергиен мониторингов план и да се предприемат действия за подобряване на енергийното управление и ефективност.

Основни теми на обучението

  • оценка на енергийни характеристики на процесите;
  • анализ на общото енергийно представяне;
  • планиране на мерки за подобряване на енергийните характеристики;
  • провеждане на систематични мерки за подобряване на управлението на енергията;
  • представяне на насоките на стандарта и добрите практики в тези области.

 

БДС EN ISO 50001:2018

Цена на обучението

Уеб-базирано обучение

124 лв.

Цена с ДДС

Запиши се
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

БДС EN ISO 50001:2018

Системи за управление на енергията

:

Минало събитие