БДС ISO 31000:2018

Управление на риска. Указания

:

Минало събитие
Начало на обучението
09.03.2023
Край на обучението
09.03.2023
Продължителност
8 часа

Основни теми на обучението

Модул М19 в учебната програма на Алфа Куолити България цели да коментира и разказва на достъпен език за процеса на управление на рисковете, базиран на ISO 31000:2018:

  • приложно поле на стандарта и общи понятия, свързани с рисковете и управлението им;
  • термини и дефиниции – с пояснения, илюстрации и примери;
  • принципи за управление на рискове – смисъл, заложен в принципите и реaлизацията му;
  • организационна основа за процеса на управление – лидерство, политики, роли, ресурси, комуникации и консултации, документи, прегледи и подобрения;
  • процес на управление – стъпки, критерии, оценки, планове, въздействия, мониторинг.

 

Програма

Лектори

Цена на обучението

Индивидуален потребител

270 лв.

Цена с ДДС

Запиши се
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

БДС ISO 31000:2018

Управление на риска. Указания

:

Минало събитие