CATIA Structural simulations - Прогнозиране и проверка на якостни характеристики

Прогнозиране и проверка на якостни характеристики

:

Минало събитие
Начало на обучението
30.05.2022
Край на обучението
01.06.2022
Продължителност
16 часа

В реалните проектни условия често се налага да бъдат проведени якостни изчисления на проектираното от нас техническо изделие. За да е могат да бъдат направени подобни симулации е нужен метод работещ с приближения. Методът на Крайните елементи е основан на приближения, което го прави незаменим при пресмятането на детайли с форма, която не отговаря на типизираните задачи от техническатамеханика. Неговата приложимост за решаване на разнообразни якостни и динамични задачи все още представлява фундамента на много софтуерни решения за провеждане на компютърно подпомогнати симулации и якостни изчисления. Комфортът на работа и големите възможности, които предоставя CATIA Structural simulations я превръщат в един от най-търсените модули на системата за инженерите по целия свят

Умения, които ще придобиеш

Ще можеш да гарантираш на етап компютърен модел изисканите характеристики и поведение в реални условия и надежност преди физически прототипи

Ще имаш способност да оценяваш изделие, машина или инсталация по отношение на зададените натоварвания и риска да
се стигне до повреда.

Ще можеш да снижаваш разходите за вложения в изделието материал чрез опитизация на структурата в силно и слабо натоварените зони на изделието

ТВОИТЕ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Професионална реализация след курса

Инженер- конструктор

Инженер- симулации

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

CATIA Structural simulations - Прогнозиране и проверка на якостни характеристики

Прогнозиране и проверка на якостни характеристики

:

Минало събитие