Основи и практически приложения на компютърния термофлуиден анализ (CFD)

  • Начало
  • Обучения
  • Основи и практически приложения на компютърния термофлуиден анализ (CFD)

:

Минало събитие
Начало на обучението
15.11.2021
Край на обучението
16.11.2021
Продължителност
16 часа
Основи и практически приложения на компютърния термофлуиден анализ (CFD)

Обучението е предназначено за всички, които в своята работа често се сблъскват с проблеми свързани си охлаждане, загряване на флуиди и тяхното пренасяне, както и с проблеми с свързани с аеродинамиката. В нашето обучение ще получите преглед на основните теоритични постановки, както и практически умения за решаването на задачи свързани с механиката на флуидите с помощта на модерните методи на компютърните симулации. Предимствата, които предлагат компютърните методи за термофлуиден анализ са;

1. Подобряване на характеристики на изделието или на Вашата инсталация

2. Гарантиране на функциалност и надеждност

3. Съкращаване броя на физическите прототипи

4. Ннамаляване на риска от грешки при проектирането

5. По-лесно спазване на изискванията за екологичност

Умения, които ще придобиеш

Познаване и анализ на физичните феномени

Запознаване с основните закони на термодинамиката и динамиката на флуидите

Умения да абстрахирате реални индустриални задачи до симулационен модел

Употреба на компютърни програми за провеждане на симулации

Програма

ТВОИТЕ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Професионална реализация след курса

Инженер конструктор

Авиационни инженери

Инженери работещи в автомобилната индустрия

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Основи и практически приложения на компютърния термофлуиден анализ (CFD)

:

Минало събитие