Управление на работното време на ежедневните задачи (Daily Management)

:

Минало събитие
Начало на обучението
22.02.2023
Край на обучението
22.02.2023
Продължителност
8 часа
Daily Management

Daily Management е Lean инструмент, който ангажира персонала с навременното решаване на текущите работни въпроси възможно най-бързо, на най-ниско ниво и при максимална ангажираност на персонала. Гарантира ежедневен контрол и бърза реакция при отклонение от заложените стандарти за изпълнение чрез подходите Visual Managеmеnt и Escalation Management.

Обучението представя Daily Management (DM) като част от по-общата философия на Lean мисленето. Разглежда организационни и „технически“ инструменти на DM. Показва успешни български примери за DM. Дава съвети как да се въведат тези практики.

Основни теми на обучението

 • Daily Management философия & Lean мислене
 • Прозрачност – Работна среда, при която всичко се вижда
 • Комуникация – Мисля-Говоря-Действам
 • Решаване на спешни проблеми – 3C
 • Решаване на системни проблеми чрез фокус върху причината – 8D
 • Лидерство – организирай търсене на причините и развържи потенциала на хората
 • Lean & DM цели – как и какви цели да заложим, за да постигнем по-добра ефективност?
 • Фокус върху процеса – PDCA – Стандартизирана работа, Сигнализиране
 • Визуален мениджмънт – покажи и оценявай работата на всеки
 • Leader Standard Work (LSW)
 • Стандартизирано и рутинирано лидерство
 • Стандарти за поведение на лидерите и отчетност
 • Стандартизирани задачи за тиймлидери, супервайзори, мениджъри и директори
 • Цели, акценти и варианти на Визуаления контрол
 • Табла за визуализация и видове информация за визуализиране
 • Дневна отчетност
 • Процедури за ескалация при проблем
 • Структурирани и стандартизирани оперативки на всички нива
 • Проследяване на проблеми – Отчетност и осигуровки против повторно проявяване
 • Одит и дисциплина
 • Въвеждане на DM – Създаване на LSW, визуални контроли, дисциплина и дневна отчетност
 • Ползи и Проблеми. Обобщение
Daily Management

Умения, които ще придобиеш

Драстично ще намалите времето за решаване на текущите проблеми в производството

Личната ангажираност на всеки от екипа ще се повиши. Ще се намали дистанцията и ще се увелични доверието между хората

Драстично ще намалите количеството дребни проблеми, които се ескалират, без да са решени когато е трябвало

Менджърите от всички нива ще могат да виждат ясно къде, какво се сучва и къде са проблемите

Ще дадете на вашите екипи правилен начин на мислене, права и отговорноси за намиране на работещи решения

Ще използвате правилно потенциална на много повече хора

Програма

Лектори

Сертификат

След края на обучението получаваш сертификат, ако имаш необходимите за това присъствия по време на обучението и се справиш с поставените практически задачи.

Сертификатът ще има стойност в света на бизнеса и пред твоя настоящ или бъдещ работодател, тъй като ще свидетелства за знанията и уменията, придобити по време на обучението.

Сертификат

Цена на обучението

Индивидуален потребител

300 лв.

Цена с ДДС

Запиши се
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Управление на работното време на ежедневните задачи (Daily Management)

:

Минало събитие