Бизнес планиране, маркетинг и продажби ( по межд. стандарт EBC*L–В )

:

Минало събитие
Начало на обучението
09.11.2021
Край на обучението
09.12.2021
Продължителност
40 учебни часа

40 учебни часа, разпределени в 4-6 седмици според формата на обучение – присъствена дневна, вечерна или дистанционна, с  преговор и подготовка в двете части на сертификационния: Бизнес планиране, маркетинг и продажби и Финансово планиране и оценка на инвестиционни проекти. Присъственото обучение комбинира 4 учебни съботни семинара и един за преговор и подготовка или 6 вечерни учебни семинара. Уеб-базираното обучение включва 5 седмици с последователно зареждане на учебни материали  и два полудневни или вечерни присъствени преговорни семинара  за подготовка за двете части на изпита. В края на курса се провеждат 2  писмени  изпита с продължителност от час и половина  за  сертификат EBC*L ниво В (European Business Competence License “Business planning”).  Всеки от изпитите трябва да бъде преминат успешно за издаване на сертификата. Придобитият сертификат в ниво В носи кредити за признаване на курсове по Маркетинг и Управленско счетоводство в първи курс на бакалавърската програма BA International Business Management, Cardiff University,  UK предлагана от Висшето училище по мениджмънт, България.

Обучението се провежда от нашите партньори от "Училище за бизнес и компетенции".

Програма

 • 1. Бизнес планиране

  08.01.2022

  • Какво е бизнес план и по какво се отличава от традиционното планиране в управлението на дейности?
  • Каква е структурата на бизнес плана, обхвата и периода за стратегически, тактически и оперативен бизнес план?

  Модулът въвежда терминология, структура и инструменти за разработката на бизнес план. Поставя се фокус върху първата част в структурата на бизнес плана – Ситуационен анализ на текущото състояние на бизнеса и неговата среда. Въвеждат се и се упражняват техники за анализ на макросреда и непосредствена целева среда за бизнеса (PESTEL,  SWOT,  Петте сили на Портър,  БКГ портфолио-анализ и др.) с фокус върху извеждане на цели за бизнес плана и стратегии за постигане на конкурентни предимства. Изследва се връзката „бизнес план – управление на проект за изпълнение на бизнес плана“. Дискутира се в примери рамка на ограничения, организация на работа, роли и отговорности на проектния екип, контрол на напредъка и риска, жалони за приключване на етапи и на целия проект.

 • 2. Маркетинг и продажби

  15.01.2022

  Съществен компонент в структурата на бизнес плана е маркетинговият план. Модулът подобрява професионалния език и  разбирането на маркетинговата терминология, концепции и техники. Упражняват се модели за анализ на продукти/услуги/решения, за разбиране на клиенти, конкуренти и алтернативи за маркетингови стратегии за таргетиране и позициониране в пазарни сегменти. Разбират се типични дейности в конвейера на продажбите,  B2B продажбите и продажбата на решения.

 • 3. Финансово планиране, Инвестиционен бюджет и оценка на инвестиционен проект

  22.01.2022

  Добре написаната обосновка в бизнес плана приключва с остойностяването на дейностите, свързани с развиване и реализация на бизнес идеята и оценяването на инвестицията. Модулът въвежда структурата на финансовия план, като част от бизнес плана и изследва възможните източници за финансиране. Упражнява се процес на бюджетиране, като последователно се обсъждат оперативните и капитални разходи, свързани с инвестиция в нов продукт/услуга/технология и експлоатацията й в рамките на проектния срок. Упражняват се техники за инвестиционен анализ, даващи отговор на важните въпроси „Каква е инвестицията и каква ецената на капитала?“, „Какъв е рискът?“, „Какви са ползите?“. Тези техники включват:

  • BEP (метод на равновесната точка), като част от сценарийното финансово планиране на песимистичен план за „оцеляване“ на проекта и оптимистичен план за реализация на оптимални възможности,
  • Payback Period – за оценка на риска на проекта на база срок за връщане на инвестиция,
  • ROI – за оценка на рентабилността на проекта и ползите за инвеститора,
  • NPV – за нетните ползи от дългосрочен проект с отчитане на цената на инвестирания капитал,
  • IRR – за очертаване на допустими източници на финансиране.

Цена на обучението

Курс на български, на живо

Какво включва цената?

 • Учебни книги, упражнения, казуси, тестове, примерни тестове за изпит
 • Семинари за преговор и подготовка за изпит
 • Достъп до уеб-базирани ресурси
 • Обратна връзка от инструктор
 • Семинари за преговор и подготовка за изпити след регистрация за изпити. Сертификационен изпит в 2 части и сертификат при успешно положен изпит.

Цената НЕ включва финалния изпит.

1115 лв.

Цена с ДДС

Запиши се

Курс на български, онлайн

Какво включва цената?

 • Учебни книги, упражнения, казуси, тестове, примерни тестове за изпит
 • Семинари за преговор и подготовка за изпит
 • Достъп до уеб-базирани ресурси
 • Обратна връзка от инструктор
 • Семинари за преговор и подготовка за изпити след регистрация за изпити. Сертификационен изпит в 2 части и сертификат при успешно положен изпит.

Цената НЕ включва финалния изпит.

881 лв.

Цена с ДДС

Запиши се

Курс на английски, на живо

Какво включва цената?

 • Учебни книги, упражнения, казуси, тестове, примерни тестове за изпит
 • Семинари за преговор и подготовка за изпит
 • Достъп до уеб-базирани ресурси
 • Обратна връзка от инструктор
 • Семинари за преговор и подготовка за изпити след регистрация за изпити. Сертификационен изпит в 2 части и сертификат при успешно положен изпит.

Цената НЕ включва финалния изпит.

1291 лв.

Цена с ДДС

Запиши се

Курс на английски, онлайн

Какво включва цената?

 • Учебни книги, упражнения, казуси, тестове, примерни тестове за изпит
 • Семинари за преговор и подготовка за изпит
 • Достъп до уеб-базирани ресурси
 • Обратна връзка от инструктор
 • Семинари за преговор и подготовка за изпити след регистрация за изпити. Сертификационен изпит в 2 части и сертификат при успешно положен изпит.

Цената НЕ включва финалния изпит.

998 лв.

Цена с ДДС

Запиши се
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Бизнес планиране, маркетинг и продажби ( по межд. стандарт EBC*L–В )

:

Минало събитие