Ефективно документиране при производство на софтуер

:

Минало събитие
Начало на обучението
18.07.2022
Край на обучението
20.07.2022
Продължителност
16 учебни часа

Професионалното производство на софтуер налага на всеки етап от жизнения цикъл на софтуера да се създават и поддържат разнообразни документи: спецификация на изискванията към софтуера, проектна документация, описание на архитектурата на системата, програмен код, документация по спринтовете в Agile-проекти, тестови сценарии и резултати от тестове, дизайн на потребителския интерфейс, модели на бизнес процеси, ръководства за потребителите и системните администратори и пр.
Курсът е посветен на професионалното създаване на техническа документация при производството на софтуер. Има за цел да демонстрира мястото на документацията в процеса на производство на софтуер, типични категории документи, организацията на създаване и поддържане на документацията за вътрешните цели на компанията и за нуждите на клиентите и потребителите. Разказва за популярни платформи за управление на документацията в големи софтуерни проекти. Дава насоки за структурата на типични технически документи, за мотивиране на екипа от разработчици да произвежда качествена и използваема техническа документация. Разглеждат се множество примери.

Програмата обхваща 7 модула:
Въведение в техническата документация при производството на софтуер
Интегриране на създаването и поддържането на техническа документация в процеса на разработка на софтуер
Стратегии за документиране при класически и Agile проекти
Типични категории документи по жизнения цикъл на софтуера – от изискванията на бизнеса, системите и софтуера, през документирането на архитектурата, кода и тестовете, до ръководствата за поддръжка, администриране и ръководствата за потребителите
Примери за структури на документи, използвани от софтуерните екипи
Типични роли при разработването на техническа документация
Инструменти за управление на документирането

Обучението се провежда от нашите партньори от "Училище за бизнес и компетенции".

Умения, които ще придобиеш

Участниците ще придобият знания и умения за ефективно документиране при производството на софтуер.

Програма

 • 1. Ден 1

  18.07.2022

  - Въведение в техническата документация при производството на софтуер
  - Интегриране на създаването и поддържането на техническа документация в процеса на разработка на софтуер
  - Стратегии за документиране при класически и Agile проекти
  - Типични категории документи по жизнения цикъл на софтуера – от изискванията на бизнеса, системите и софтуера, през документирането на архитектурата, кода и тестовете, до ръководствата за поддръжка, администриране и ръководствата за потребителите

 • 2. Ден 2

  19.07.2022

  - Примери за структури на документи, използвани от софтуерните екипи
  - Типични роли при разработването на техническа документация
  - Инструменти за управление на документирането

ТВОИТЕ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Професионална реализация след курса

Обучението дава широки възможности за реализация в различни области на софтуерното инженерство

.

Сертификат

Сертификат, издаден от Училище за бизнес компетенции.

Училище за бизнес компетенции е лицензиран Център за професионално обучение с Лицензия № 200512301, издадена от Национална агенция за професионално образование и обучение.

Сертификат

Цена на обучението

Един участник

Какво включва цената?

Обучение

Учебна книга, примери и бизнес казуси

Практическа работа

Сертификат, издаден от Училище за бизнес компетенции

Кафе паузи и кетъринг за присъствената форма

609 лв.

Цена с ДДС

Запиши се
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

Ефективно документиране при производство на софтуер

:

Минало събитие