ISO 22301:2012 - Системи за управление на непрекъснатостта на дейността

:

Минало събитие
Начало на обучението
24.03.2023
Край на обучението
24.03.2023
Продължителност
8 часа

Основни теми на обучението

Разбиране на концепциите, подходите, методите и техниките при прилагане на стандарта за непрекъснатостта на бизнеса

Разбиране на основните елементи на ISO 22301

Целта на обучението е да представи на достъпен език основните процеси, свързани със стандарта за непрекъснатостта на бизнеса:

  • приложно поле на стандарта и основни понятия;

  • термини и дефиниции – с пояснения и примери;

  • организационна основа за процеса на управление – лидерство, политики, роли, ресурси, комуникации, документи, прегледи и подобрения;

  • процес на управление – стъпки, критерии, оценки, планове, въздействия, мониторинг.

 

Програма

Цена на обучението

Цената е за един участник в един модул.

222 лв.

Цена с ДДС

Запиши се
Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Даваме ти 100% гаранция за нашите обучения

Ние сме убедени, че нашите курсове ще ти дадат съвременни знания и полезни практически умения, които ще ти позволяват да бъдеш уважаван и търсен специалист. Но, ако прецениш, че някое от нашите обучения не отговори на твоите очаквания, ние ще възстановим напълно платената от теб такса.

ISO 22301:2012 - Системи за управление на непрекъснатостта на дейността

:

Минало събитие